Ano ang kahalagahan ng pakikipagkapwa?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Kailangan itong huwag tapakin o galawin kasi sabi ng matatanda pwede kang itong bigyan ng malala na sakit...Read More
2 more answers
Mas magandang lugar sa mundo ng mapait na puno ng katotohanan kaysa sa mundong masyado pero puno ng kasinungalingan pagkat masaya ka nga pero ni naman makatotohanan, where as kung...Read More
1 more answers
kabutihang panlahat ang buhay ng tao ay panlipunan.walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. kinakailangan niyang makibahagi at mamuhay sa lipunan. i...Read More
1 more answers
12. community disaster responsepaano tayo kikilos? 13. disaster risk reduction measurescategories of disaster riskreduction measures: physical-structural-non-structuralsocio-econo...Read More
2 more answers
A center of excellence (COE) brings together people from different disciplines and provides shared facilities/resources. It is sometimes called a “competency center” or “capability...Read More
2 more answers