Sino ang nakakahigit sa lahat? tao, hayop halaman

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer:hindi ko alamExplanation:ikaw lang nakakaalam nun...Read More
1 more answers
JUAN 4:20 " Ang nagsasabi na iniibig ko ang Diyos,subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kaniyang nakikita ay hindi niya magawang ibigi...Read More
1 more answers
Kung ang tinutukoy mo ay ang obligasyon ng gobyerno sa pagpapanatili ng karapatang pantao ng kanilang mamamayan, ang mga ito ay ang obligasyong rumespeto, obligasyong pumrotekta, a...Read More
2 more answers
Ang karapataing nilabag sa pagpatay ng tao ay ang Bill of Rights sa Saligang Batas at ang Revised Penal Code. Explanation:Ayon sa Saligang Batas,Seksyon 1. Walang sinumang tao ang...Read More
2 more answers
Ang konsensya ay parang isang gabay ng tao upang matukoy ang tama at mali. Ito ay napakalaking tulong sa bawat desisyon na gagawin ng isang tao sapagkat ito ang siyang nagdidikta k...Read More
1 more answers