Sino ang nakakahigit sa lahat? tao, hayop halaman

Answers

Tao dahil ang tao and bumubuhay sa mga hayop at halaman
Para sa aking opinion. Mas mahalaga ang halaman sa lahat, dahil kapag walang halaman paano nabubuhay ang tao? Walang oxygen. Paano naman ang hayop? Saan naman sila makakakuha ng pagkain kung walang halaman. Kaya masmahalaga pa ang Halaman

wala ni isa man sa kanila ang nakakahigit sa tao dahil ang tao ang pinakamahalaga sa lahat ng nililkha ng panginoon

Tao po ang nakakahigit sa lahat


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang bawat tao'y may karapatan sa paggawa, sa malayang pagpili ng Pagsunod sa tamang kasuotan sa paaralan at kung saan may hiniling na tamang pananamit. (Tulad sa simbahan. May iba...Read More
3 more answers
ManokExplanation:Manok, kailangan ng protina ng manok para makagawa ng itlog...Read More
1 more answers
Cultural relativism is the practice of assessing a culture by its own standards rather than viewing it through the lens of one's own culture. ... Xenocentrism is the opposite of et...Read More
3 more answers
If I were to sell fish in the market of course I want my product to be fresh so I will put some fish on display and I will also put some live fish in a container. And I will also p...Read More
2 more answers
1. TriangleFormula : h = 2cm b=3cm0.5 × 3cm × 2cmMultiply 3cm and 2cm = 6cm^20.5 × 6cm^2●answer for number1 = 3cm^22. RectangleFormula : w=3cm l=5cm5cm × 3cm●answer for number2 = 1...Read More
2 more answers