Ano ang pagkakatulad ng halama, tao at hayop?

Answers

nabubuhay.simple lang hindi pa ma sagot ahay

lahat sila ay nangangailang ng tubig, maaliwalas na hangin at lahat sila ay pakinabang sa mundo.

both are living things pareho den na may pangangailangan tulad na lang ng tubig pagkain at iba pa

Explanation:

ang pagkakatulad ng tao at hayop ay parahe sikang may mata ilong at pareho din sila nabubuhay sa mundo

Ang pagkaka tulad Ng halaman,tao at hayop ay Ang pagkakaroon Ng buhay.

ang pag kaka tulad nila ay un gawa sila ng diyos at pangalawa pare pareho silang nangangailangan ng hangin

ang halaman ay dinidiligan Ng tubig Ang Tao Naman umiinom Ng tubig.

parihang may mga buhay

Lahat sila ay may buhay at may kakayahang may maiambag sa in sa iba't ibang paraan
Lahat sila ay may buhay.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer:ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS 1. Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat. 1. Love God above all else. 2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. 2. Do not worship false...Read More
1 more answers
Lipunang Sibil:Ang unang layunin ng lipunang sibil ay kabutihang panlahat. Ang kabutihang panlahat ay tumutukoy sa kabutihan para sa bawat isang indibidwal na nasa lipunan. Ito ay...Read More
3 more answers
ang alintuntunin ng mga karapatang pantao (human rights code) ng ontario ang alintuntunin ng mga karapatang pantao sa ontario [ontario human rights code] (ang alintuntunin) ay nagb...Read More
2 more answers