Ano ang pagkakatulad ng halama, tao at hayop?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

ang alintuntunin ng mga karapatang pantao (human rights code) ng ontario ang alintuntunin ng mga karapatang pantao sa ontario [ontario human rights code] (ang alintuntunin) ay nagb...Read More
1 more answers
get a chance to look at the house and I will be there at the same time I don't have a car so I can get a ride to the airport onknow if you need anything else from me please let me...Read More
3 more answers
"Kung gagamitin mo lamang ang iyong talento at ika'y magpakatao, sa hinaharap magaging responsable at kapaki-pakinabang na Pilipino!"#answerForTrees...Read More
3 more answers
P - anatang gagampanan, sa oras na ito’y bitawanA - numan ang mangyari, mapako’y di maaariN - ila’y hindi pwedeng mapahiya o maging madayaG - ustuhin mang umatras o sa pangako’y tu...Read More
1 more answers