Pinakamaliit at batyang yunit ng lipunan

Answers

answer: to ask question that are related to oir subjects

Explanation:

you can check out this link for you to change your pagibig data. all the instructions are already provided. kindly visit the link that was provided

Pamilya ang pinakamaliit na yunit ng lipunan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

kasi kapag walang batas magulo at hindi nakaka-isa.at kapag may batas naman nagkaka-isa ang mga tao dahil may sinusonod na batas.Explanation:para maging mapayapa ang ating bayan...Read More
1 more answers
para sakin ang emosyonExplanation:ang isang emosyon ay isang mahalagang ugali sapagkat kung inaapi ka nila ano ang iyong gagawin kung wala kang emosyon at pag wala ito may malaking...Read More
1 more answers
Ang lahat ng tao ay nararapat makatanggap ng mabuting trato dahil karapatan nating makamtan ang mabuting pakikitungo ng ibang tao sa atin....Read More
1 more answers
anong klaseng pagbabago ba sasagutin ko promise pagbabago sa utak o mukha mong mongoloid...Read More
1 more answers
walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kaniyang sarili lamang.sa simpleng pananalita, masasabing ito ay kabutihan ng bawat isang nasa lipunan....Read More
2 more answers