What do you think was the biggest contribution of your society to you as a person?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Para sakin hindi. Dahil hindi equality ang gustong iparating nito kundi specialty sa mga LGBTQIA+ at higit sa lahat maaring maging masama ang pangyayari lalo na sa mga kababaihan d...Read More
1 more answers
Natuklasan ko ang mga biyayang ibinibigay ng ating panginoon sa pang araw araw na ating pamumuhay. nagpapasalamat ako sa kanya dahil araw-araw nya akong ginigising, 3 times akong n...Read More
2 more answers