Makapagsimula ng munting pakikipag usap sa magulang

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Pagiging maka diyos means to say yung Parang Wala kang nagagawang masama, makalikasan pagiging open source yung kung Anong makita mo sa paligid mo yun yung gagamitan mo, makabansa...Read More
2 more answers
sakripisyo mang masasabi, ngunit isang pakinabang at proteksyon din para sa iyon. ano ang mga ito? sa pamilya: - baka nais mo ng sarili mong kuwarto pero kailangan nyong magsamang...Read More
2 more answers
Isa sa mga napapanahong isyu ngayon sa lipunan ng pilipinas ay ang mungkahi na tangggalin sa kurikulum ng kolehiyo ang wika, panitikan at konstitusyon....Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers