Paano naipapakita ang gamit at tungkulin ng isip at kilos loobsa pang araw araw na kilos

Answers

Sa pamamahitan ng isip ay nakakagawa tayo ng marurunong na desisyon. Sa pamamagitan din nito ay maaari tayong makagawa ng maling kilos. Kaya kung gagamitin ang isip ng maingat, maaari tayong makaiwas sa maling kilos na magiging bunga nito. Maaari nating pakaisipin muna ang magiging bunga at epekto nito kapag nagawa na. Sa ganoong parran ay magiging marunong ang isa sa paggawa ng desisyon at pagkilos.
Ang wika dahil ito ang paraan upang maisagawa ang lahat na kayang ayusin na problema at ito rin ang kailangan ntin para sa pakikipagkomunikasyon sa ibang tao.

sana makatulong po ito


Ano-ano ang katangian,gamit at tungkulin ng isip,at kilos-loob?​

Puso ang ginagamit dahil kung wala ang puso hindi makakapagdesisyon ang idang tao kung wala itong puso.tungkulin nito ilagay ka sa kabutihan

ano po sagot sa tle?

Explanation:

diko po kasi alam

Ano ang gamit at tungkulin ng isip at kilosloob

Maipapakita ang gamit at tungkulin ng isip at kilos loob sa pang araw araw na kilos sa pamamagitan ng pagkukusa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

ang laki,haba,lawak at lalimexplanation: nalalaman natin sa tanong na "gaano"hope this help you mate!...Read More
1 more answers
1.deciding not to decide is, of course, among the most important things done by the supreme court. it takes a lot of doing, but it can be done.2.executive ability is deciding quick...Read More
2 more answers
Ang isip at kilos-loob ng isang tao ay nagpapabukod-tangi sa kaniya, sapagkat ito ang ginagawang pamantasan ng mga tao kaysa sa ganda at talino. Dahil, kung ikaw ay mayroong kagand...Read More
1 more answers
Patutunguhan mo ang isa tao o mga tao na ayaw makiisa at makibahagi sa mga gawaing pangkatan sa pamamagitan ng pagsabi ng ayos kung ano ang pwedeng mangyari kung hindi sila try ln...Read More
1 more answers
answer:Explanation: dapat kapag nakikipagtalik tayo siguraduhin natin na mahal natin ang ang ating kapareha at handa tayo  o bukas sa ating kalooban ang mga responsibilidad na dara...Read More
1 more answers