Ano ang mga katangian at kakayahang taglay ng mga tao?

Answers

Si don juan kasi 1.matapang siya at 2.mataas ang paninindigan 3.hindi sumusuko sa mga pagsubok 4.maraming babae 5.matalinong tao. 

Rationality

Explanation:

Anstayo ay pwedeng magsalita ng ibat ibang language kumpara sa hayop

Explanation:

Mga Katangian at Kakayahang taglay ng mga tao

1.) Ang mga tao ay marunong makipag kapwa

2.) Nagpupursigi sa buhay kahit na nahihirapan

3.) Ang mga tao ay likas na masiyahin kahit na maraming problema ang hinaharap.

4.) Ang bawat tao ay mga kakayahang lampasan ang bawat pagsubok na kanilang nakakasalubong.

5.) Ang mga tao ay marunong mag bigay galang.

6.) Ang bawat tao ay mapagmahal sa kanilang kapwa.

7.) May kakayahang mabuhay ang mga tao gamit lamang ang mga bagay na nakikita sa paligid

8.) Ang mga tao ay masipag at matiyaga.

9.) Lahat ng tao ay may talento, maaaring nakiita na nila ito o hindi pa.

10.) Ang bawat tao ay may kakayahang lutasin ang mga problema niya at makatuklas ng mga bagong bagay.

#answerforTrees

#BrainlyOnlineLearning

#CarryOnLearning

Mga Katangiang Taglay ng mga TaoPagiging magalang sa kapwa May mabuting kalooban Makabansa May takot sa Diyos at madasalin Makatao Makakalikasan Malawak ang pang-unawa at pagintindi sa kapwa May mahabang pasyensya Maayos makisalamuha at makisama sa iba Malinis ang dangal May paggalang sa dignidad ng tao   May pagmamahal sa katotohanan May pagmamalasakit sa kapwa Matapat at nagsasabi ng katotohanan Pagiging masunurin o pagsunod sa mga utos ng nakatatanda May pagkukusa Nagtataglay ng kabaitan Pagiging masipag at matiyaga Marunong tumanggap ng pagkakamali Matulungin sa ibang tao Mapagbigay Maalaga Maalalahanin Marunong magpasalamat May pagmamahal sa kapwa May malasakit sa kalikasan at kapaligiran Halimbawa ng mga Kakayahan ng mga Tao  Kakayahang mag-isip Kakayahang makapagtrabaho  Kakayahang umibig at magmahal sa kapwa.  Kakayahang gumalang, rumespeto at magmalasakit sa kapwa. Kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga mapanakit na tao.  Kakayahang sumunod sa mga kautusan, patakaran at batas na ipinatutupad ng lipunan.  Kakayahang gampanan ang mga tungkulin bilang tao.  Kakayahang magtiwala sa sarili at sa Diyos.  Galing sa pagsayaw, pagkanta, pagguhit, pagpipinta, paglalangoy, paglalaro ng iba't ibang isports, pagtula at marami pang iba.  Kagalingan sa iba't ibang asignatura tulad ng Ingles (English), Matematika (Mathematics) , Siyensiya (Science) at iba pa.  

Ang mga katangian at kakayahan ay taglay ng isang tao, ito'y biyaya ng Panginoon na maituturing na makakapagbuo ng ating pagkatao, sabi nga nila walang taong ipinanganak na walang katanian at walang kayang gawin, lahat ng tao ay nagtataglay nito. Tayo lang din ang makakatuklas at kailangang makapagpaunlad nito.

Para sa karagdagan pang kaalaman magtungo sa mga link na nasa ibaba:  

 

 

#LetsStudy  Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Uri ng Kalayaan:panloobpanlabasAng panloob na kalayaan ay tumtukoy sa kalayaaang nakasalalay sa kilos - loob. Ito ay nahahati sa dalawa: kalayaang gumusto at kalayaang tumukoy. Ang...Read More
1 more answers
Dignidad ay pairalinNa walang ibang tao ang naaapakan. Ang sarili ay huwag maliitinSarili ay pagkatiwalaan. #answerfortrees...Read More
3 more answers
isipExplanation:ang tao ay kakaiba o natatanging nilikha ng diyos dahil ang tao lang ang nakakapagisip ng maayos pansinin mo ung aso diba may nakita kang bawal umihi dito pero ang...Read More
1 more answers
Sa paaralan natin natutunan ang mga mahahalagang aral na dapat nating malaman. Bukod dito, maari ring makapulot tayo ng mga aral mula sa ating mga karanasan at tayo rin ang gagawa...Read More
1 more answers
answer:Pregnancy in female can occur with sexual intercourse after the start of ovulation, most likely before her period.Explanation:...Read More
1 more answers