Paano tayo makasisiguro na tama ang naging hatol ng ating komsensya upang matiyak na mabutii ang kilos na isasagawa?

Answers

Structurally, and Decoratively. Examples of how line is used in the structural design of a garment are seams, darts, pleats, tucks, and edges.

kabutihang panlahat

ang buhay ng tao ay panlipunan.walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. kinakailangan niyang makibahagi at mamuhay sa lipunan. isa ito sa mga itinalagang likas na katangian ng mga nilikha ayon sa likas na batas. ano ang lipunan? ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang "lipon" na nangangahulugang pangkat. ang mga tao ay may mga kinabibilangang pangkat na may iisang layunin o tunguhin. sa isang banda, madalas gamitin ang salitang komunidad upang tukuyin ang lipunan. ito ay galing sa salitang latin na communis na ang ibig sabihin ay common o nagkakapareho. ang isang komunidad ay binubuo ng mga indibidwal na nagkakapareho ng mga interes, ugali o pagpapahalagang bahaging isang partikular na lugar. sa isang komunidad, mas nabibigyang halaga ang mga natatanging katangian ng mga kasapi o kabahagi. ang bawat indibidwal ay may kanya-kanyang mga layunin o tunguhin sa buhay. ano ang kabutihang panlahat? sa simpleng pananalita, masasabing ito ay kabutihan ng bawat isang nasa lipunan. ailangang maunawaan na ang layunin ng lipunan ay hindi ang kabutihan lamang ng indibidwal o ang koleksyon ng indibidwal na kabutihan ng mga taong bumubuo nito. apag ganito ang paniniwalang mangingibabaw, patuloy na mabibigyan ng laya ang mga malalakas na apihin angmga mahihina. ang tunay na tunguhin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na nararapat bumalik sa lahat ng indibidwal na kasapi nito.

Dapat nating gamitin ang ating isip upang malaman natin kung tama ba ang hatol ng ating konsensya.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

1.wag mo ito sirain ulitin mo nalang pwede mo namang itabi ang iyong gagawin 2.ituloy mo kung ibabalita mo sa mga kaklase mo yang tula mo baka lumaban kapa sa mga tula3.tama iyan k...Read More
1 more answers
answer:Makataong Kilos:Ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan ay ang mga kilos na ginagamitan ng kakayahan sa pagpili at malayang kilos - loob. Ang halimbawa...Read More
3 more answers
mahalaga ang pamilya dahil ito ang payak ngunit ang sentro ng isang lipunan. ang isang barangay ay binubuo ng bawat pamilya. kung walang mga pamilya walang barangay, walang bayan,...Read More
1 more answers
Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pamilya ay isang daan upang maging mas matatag ang isang pamilya at upang mas magkaroon ng pagkakaintindiha at unawaan sa loob ng isang...Read More
1 more answers
Entitlement MentalityAng Entitlement Mentality ay ang kasalungat ng pagbibigay pasasalamat o pagtatanaw ng utang na loob sa kapwa. Lingid sa kaalaman na ang pasasalamat ay pagbibig...Read More
1 more answers