Ano ang batas ang batayan ng lahat ng batas na binuo ng tao?

Answers

Philippine constitution
Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral:

1. Mga Layunin ng Batas:

Upang ingatan ang interes ng marami. Upang itaguyod ang karapatang – pantao. Upang pigilan ang masasamang tao. Upang isakongkreto ang unibersal at pangkalahatang pagpapahalaga sa tao.

Ang mga batas din ang nagsisilbing gabay upang ingatan ang interes ng marami. Ang pagkakaroon ng curfew hours at pagbabawal sa pag inom sa kalsada ay ilan lamang sa mga batas na nagpapakita ng mga paraan kung paanong ang mga batas ay tinutulungan ang mga tao na magkaroon ng disiplina at tamang paraan ng pakikisalamuha sa iba. Sa pamamagitan din ng mga batas na ito, natututo ang tao na isaalang alang ang kapakanan ng ibang tao liban sa kanilang pamilya.

Ang mga batas ay karaniwang ginagawa upang itaguyod ang karapatang - pantao. May mga batas laban sa karahasan tulad ng pagpatay, tangkang pagpatay, pangmomolestiya, abduction, pagnanakaw, pananakit, at iba pa. Ang mga batas na ito ang nagbibigay kapangyarihan sa mga awtoridad na hulihin at pukasin ang kriminalidad. Ang pagpuksa sa krimen ay nagbibigay sa mga tao ng kapayapaan at kasiguraduhan na possible ang pamumuhay ng tahimik at ligtas.

Ang lahat ng mga batas na nilikha ay tumitingin sa proteksyon at kaligtasan ng mga mamamayan upang pigilan ang masasamang tao. Ang mga taong nangangamba sa kanilang kaligtasan ay binibigyan ng sapat na proteksyon sa pamamagitan ng anti – wiretapping law, rights to privacy, at temporary restraining order. Ang lahat ng mga batas na ito ay nagbibigay proteksyon sa mga taong humihiling nito upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at ang kaligtasan ng kanilang pamilya.

Ang mga batas ay nagsisilbing pamantayan ng tamang pagpapahalaga sa tao sapagkat ito ay pumapanig sa katotohanan at katarungan. Ang ating lipunan ay binubuo ng mga batas na nilikha para sa kabutihang panlahat. Ang tunay na diwa nito ay ingatan ang interes ng marami, itaguyod ang karapatang – pantao, at pigilan ang mga masasamang tao  

2. Ang tao ang tuon ng batas. Ito ay sa kadahilanang ang mga batas ay ginawa para sa kapakanan ng mga tao: ang kanilang interes, kaligtasan, at buhay. Lahat ng batas ay nakahandang magparusa sa sinuman na hindi magpapahalaga sa buhay. Gayundin, ang tao ang nagpapatupad at nagsasagawa ng mga batas upang maabot nila ang pinakamataas na antas ng kabutihan – ang pagpapahalaga sa sariling kabutihan.

3. Kailangang sundin ang batas upang mabigyang – diin ang tama sapagkat anumang paglabag sa batas ay itinuturing na masama o ang kasalungat nito. Ang hindi pagsunod sa batas ay pagpapakita ng kawalan ng kagustuhan para sa kabutihan. Ito rin ay nagkakaroon ng hindi magandang bunga tulad ng pagkakakulong, pagbabayad ng danyos, at kamatayan.

4. Ang likas na batas moral ay tumutukoy sa batas na batayan ng lahat ng batas na binuo ng tao. Ang likas na batas moral ay tumutukoy sa mga batas na ipinagkaloob sa tao bilang tugon sa kaniyang pakikibahagi sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Dahil sa mga batas na ito nagkaroon ang tao ng kakayahang kilalanin ang mabuti sa masama. Ganun pa man, mayroon ding kakayahan ang tao na gumawa ng mabuti o masama bunga ng kanyang malayang kilos – loob.  

Kahulugan ng batas:

Kahalagahan ng mga Batas:

Kahulugan ng likas na batas moral:

Ito ay Likas Batas Moral.
Ito ay ang likas na batas moral
Ito ang Golden Rule. Ang golden rule ay sinasabing mga pananalita na nagmula kay Jesus. Ang mga halimbawa nito ay, gawin mo sa kapuwa  mo ang ibig mong gawin sayo, ibigin ang iyong kapuwa, tingnan mo ang sarili mo na mas nakabababa sa iyong kapuwa, at marami pang iba. Sa pagsunod dito ay magkakaroon ang isa ng tiyansang mamuhay ng maligaya.
Dapat angkop sa human rights
Ang Divine Law o batas na galing sa Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan ang batayan ng lahat ng batas na binuo ng tao. Halimbawa, nakasulat sa banal na kasulatan na wag kang papatay. Batas ng tao, bawal din ang pumatay dahil maaari kang maparurahan dahil sa murder o homecide o parricide.  

Batayan ata nun is yung mga maling gawain ng tao, para mas makontrol ito sila at hindi pa ipairal ng iba

Likas batas moral


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Si Jim Jones ay isang lider relihiyoso. Ilan sa mga taong nakaimpluwensya sa kanya ay ang mga kilalang lider komunista tulad nina Karl Marx, Vladimir Lenin, at iba pa. Sa kabilang...Read More
3 more answers
Layunin, Paraan, Sirkumstansiya, at Kahinatnan ng Makataong Kilos: Layunin: Ang layunin ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos – loob. Hindi ito nakikita o n...Read More
1 more answers
Nanay, Tatay Gusto kong mabuhay Ate, Kuya Ng marangal at may kulay Explanation: Sa slogan na ito, nais ko iparating na hindi simple ang mabuhay. At nais ko iparating na tayo ang m...Read More
2 more answers
answer: the important to know oneselfexplanation: knowing oneself is important because you cannot love something you don’t know and if you do not know yourself you are prone to sel...Read More
1 more answers
answer:d.lahat ng nabangit syempre kung wala tayo niyan na biyayang natanggap araw araw baka may posibilidad na wala kanang gana sayung mga ginagawa at wala kanang utung na loob pa...Read More
1 more answers