Paano nakahihigit ang tao saibang nilikha ng panginoon

Answers

answer:

a. gamiton ito,dahil kung meron kang magandang biyayang natanggap at magandang araw na ikaw lang ang nakakaalam kung ikaw ba ayyy karapat dapat sa yung mga makasariling pananaw at mahalaga din ang iyong talento at magamit ito dahil binigyan tayo sa ating panginoon

Maunawaan lang yan ng hayop kung may taglay na kabaitan ang kanyang amo
Ang tao ay may nailikha na gaya ng cellphone, laptop, computer, at marami pa at kung ano ano na ang inimbento ng tao.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang Pagkukusa ng Makatong Kilos at Mga Salik na Nakakaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya Gawain 3: Mga Sagot: isip, kilos – loob, at mapanagutang kilos...Read More
2 more answers
answer:He revolutionized a burgeoning industry and changed the life of generations of Filipinos. Leonardo Sarao was awarded The Outstanding Filipino Award (TOFIL) in 1997 for Entre...Read More
2 more answers
Ang Paglabag Sa karapatan o martial laws , human Laws,Laws kung saan Ay nilalabag Mo ang karapatanng pantao na gawin ang isang bagay o pag-bawal Mo o pagputol Mo sa layaw ng isang...Read More
2 more answers
answer:Pagiging matiyaga at matiisinExplanation:Nakamit nating lahat ang ating tungkulin at karapatan dahil tayo'y matiisin at matiyaga sa ating ginagawakakailanganin din natin nan...Read More
1 more answers