Ano ang batas ng malayang pagbibigay? ipaliwanag

Answers

Ang malayang pagbibigay ay ang pagbibigay na walang hinihinging kapalit.ito ay may halong pagmamahal

nasaan po yung babasahin

answer:

magiging malaya ka kung lahat ng batas ay sinusunod.

answer:

Ang Malayang Pagbibigay

Ang malayang pagbibigay ay isang prinsipyo na hindi nababago ang kahulugan at halaga nito mabago man ang uri ng pamumuhay ng daigdig. Ito ay ang pagkakaroon ng pagtanggap at pagbibigay ng mga bagay na mabuti para sa kaniyang kapuwa. Lalo nang naipapakita ito sa loob ng pamilya.

Nangangahulugan ito obligasyon sa pagbibigay. Bakit nararapat na ang pamilya ang unang magbigay nito sa isang indibiduwal? Basahin ito

Ang Pundasyon ng Malayang Pagbibigay

Ito ay nakabase sa katangian ng pag-ibig. Ito ay nakabase sa uri ng pag-ibig na ipinakita ng Isa na lumalang sa tao. Basahin ito ng higit sa

Ang tunay na pag-ibig gaya ng nakaulat sa isang matalinong aklat, ang Bibliya ay may ganitong pagpapakahulugan sa 1 Corinto 13:4-8:

Ang pag-ibig ay matiisin at mabait.

Ang pag-ibig ay hindi naiinggit.

Hindi ito nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi gumagawi nang hindi disente, hindi inuuna ang sariling kapakanan, at hindi nagagalit.

Hindi ito nagkikimkim ng sama ng loob.

Hindi ito natutuwa sa kasamaan kundi nagsasaya sa katotohanan.

Pinagpapasensiyahan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, at tinitiis ang lahat ng bagay.

Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo.

Mapapansin mong ang katangian ng pag-ibig ay kinapapalooban ng iba pang mahahalaga at mabuting katangian. Ipinakikita nito na ang pundasyon ng mabuting pakikitungo sa kapuwa ay ang pag-ibig. Dahilan upang kumilos ang isa na miyembro ng pamilya ng may kalayaan sa pagbibigay ng anuman na kailangan upang maging maligaya ang kaniyang minamahal.

Ang malayang pagbibigay ay hindi nalilimitahan ng mga nasusulat na mga batas bagkus ito ay nakaukit na sa puso ng isa. Nangangahulugan ito na ang malayang pagbibigay ay hindi napipilitan, malaya sa pagkilos at nakaaabot sa pinakamabuting antas.

Sa kabilang dako naman, maaaring ang hindi kasakdalan at komplikadong mga kalagayan ay magpangyari na magamit ang malayang pagbibigay sa pagbibigay-katuwiran sa maling pagnanasa na nagtutungo sa maling gawain. Paano ito iiwasan? May dalawang paraan:

Unawain ang moral na mga batas na nagmumula hindi sa pilosopiya ng tao kundi sa isa na kailanman ay hind nagkakamali. Marami ang nagpapatunay na ang Bibliya ang naglalaan nito.

Ikilos kung ano ang natutunan anuman ang kalagayan.

Pag-aralan ang batas moral sa

Explanation:

hope it helps..

ano ang batas ng malayang pagbibiga


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Pagtulong sa mismong tumulong sa kanya o pag bibigay ng utang ng loobat syempre pag papasalamat...Read More
2 more answers
Hindi hiwalay sa lipunang kinikilusan nila ang mga mamamahayag. sa ilang pagkakataong dama nila ang poot dahil sa nasasaksihang inhustisya o pagsasamantala, binibitawan nila ang ti...Read More
1 more answers
Oo. sa pagpapataw ng mataas na buwis sa sigarilyo, mahihikayat ang mga nagbebenta at nagamit nito na bawasan ang pagbili ng sigarilyo....Read More
2 more answers
"Ano ang mga nais mong marating sa buhay?" mula pag kabata natin hanggang ngayon ay nakatatak parin sa isipan ang tanong na "Ano ang mga nais mong marating sa buhay?"  sapagkat hi...Read More
1 more answers
Ang bawat isa sa atin ay pare-pareho ng mga pinagmulan at magkakapareho sa buhay ang pinagdaanan,Ang maging isang musmos na bata hanggang sa magbinata o magdalaga bago tayo naging...Read More
2 more answers