Si gene ay isang espesyalistang doktor sa puso. siya ay maingat sa pagbibigay kung anong gamot ang nararapat sa pasyente dahil alam niya bilang doktor na hindi lahat ng gamot na kaniyang ibinibigay ay may magandang idudulot sa mga pasyenteng iinom nito. alin sa mga salik na nag-uugnay sa makataong kilos ang ipinakita ni gene?
a. layunin
b. kilos
c. sirkumstansiya
d. kahihinatnan

Answers

I think Letter D. Kahihinatnan.
Kase iniisip nya kung anong mangyayari kapag mali ang naibigay nyang gamot.
A.layunin po ang sagot..


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang salitang heograpiya ay nanganga hulugang pisikal na katangian ng mundo kaya para sa akin Ang Asya ay isang uri ng kontinente na mayaman sa mga kahit among seasons fruit at mata...Read More
3 more answers
SEKSYON 1. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampa...Read More
2 more answers
Sa panahon ngayon, napakadali nang magpakalat sa social media ng "fake news" o maling impormasyon na ibinebenta bilang lehitimong balita at may layong manlinlang. Pero paano nga ba...Read More
2 more answers
sa malalking sahod ngunit hindi ko gustoExplanation:Dahil lahat naman tayo ay maiipit pag napunta sa sitwasyong ito.Ngunit ang ating kagustuhan lang ba ang susundin kung ang iyong...Read More
1 more answers
wag mabg asar ng ibang tao,laging igalabg Ang iyong mga magulang patibarin ang desisyon ng iba,huwag pangunahan Ang nagsasalita hayaangmakatapos sya bago ka magbigay ngstatement mo...Read More
1 more answers
answer:maging responsableng mag aaralExplanation:tumulong sa paglilinis sa abot ng iyong makakaya maging masunurin na mag aaral...Read More
1 more answers