Mga hakbang sa moral na pagpapasiya?

Answers

Siguraduhin muna na ang isang pagpapasya ay nakakabuti sa nakakarami pati na rin sa mata ng diyos
Makataong Kilos:Mayroong labindalawang yugto sa makataong kilos. Ito ay nagsisimula sa pagkaunawa ng layunin, nais ng layunin, paghuhusga sa nais na matamo, intensyon ng layunin, masusing pagsusuri ng mga paraan, paghuhusga sa paraan, praktikal na paghuhusga sa sa pinili, pagpili, utos, paggamit, pangkaisipang kakayahan ng layunin, at bunga. Samantalang ang mga hakbang sa moral na pagpapasiya naman ay binubuo ng pagkalap ng mga patunay, pagsasaisip ng mga posibilidad, paghahanap ng iab pang kaalaman, pagtingin sa kalooban, pag - asa at pagtitiwala sa Diyos, at paggawa ng pasiya.Ang mga kilos at pasiyang nagawa na umaayon sa bawat yugto ng makataong kilos ay yaong mga kilos na ginamitan ng isip at kilos - loob ng tama.Ang makataong kilos ay tumutukoy sa mga kilos na ginawa ng may pagkukusa, kaalaman, at may kalayaan.Madali para sa isang tao na masuri ang sariling kilos at pasiya kapag nakita na ang bunga ng mga kilos at pasiya na naisagawa na.

Kahulugan ng Makataong Kilos:

Kapag alam mong kaya mong tumulong ay tulungan mo ang isang tao. Ito ay nagpapakita ng makataong kilos ang hindi maliitin ang iyong kapwa.

kapag ikaw ay nagpapasya piliin mo ang mas nakakabuti sa iyo.
kung may nangangailangan ng tamang pagpapasiya tulungan mo siya sa alam mang paraan at sa alam mgng makakabuti para sa lahat

kailangan muna nating malaman Kung Siya ay mabait o masama at sa kanyang mga moral advise na naibibigay sa kanyang mga kaklase kunyari magsitahimik kayung lahat diba makakatulung Yun sakanila pagkanasasaway ang mga officers

Establish facts in the situation.decide if the situation involves ilegal or ethical issues.identify possible consequences.Evaluate options.Choose the best option.Implement decision.

Mga Hakbang sa Moral na Pagpapasiya:

Ang mga hakbang sa moral na pagpapasiya ay ang mga sumusunod:

magkalap ng patunayisaisip ang mga posibilidadmaghanap ng ibang kaalamantingnan ang kaloobanumasa at magtiwala sa tulong ng Diyosmagsagawa ng pasiyaPagpapalawig:

Ang unang hakbang sa moral na pagpapasiya ay ang pagkalap ng patunay sa pamamagitan ng mga pangyayaring may kaugnayan sa sitwasyon, dahil ng mga pangyayaring ito, ang mga taong sangkot, dahilan ng kanilang pagkakasangkot, at saan naganap ang sitwasyon.

Mahalaga na suriing mabuti ang mga posibilidad ng mga maaaring hakbangin para sa sitwasyon lalo na ang maaaring maging epekto nito sa sarili at sa ibang tao.

Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon ay alam mo kung ano ang makabubuti, makatutulong ang paghahanap ng inspirasyon na makatutulong sa pagbuo ng pasiya tulad ng nakukuha mula sa pagdarasal at pagbabasa ng mga banal na kasulatan.

Ang sunod ay suriin ang idinidikta ng iyong konsensiya.

Umasa rin at magtiwala na tutulungan ka ng Diyos sapagkat siya lamang ang lubos na nakakaalam ng pinakamabuti para sa tao. Hindi man ito maunawaan sa simula, gagawa ng paraan ang Diyos upang maipaunawa sa iyo ang mabuti at masama.

Gumawa ng pasiya at maging masaya sa pasiyang gagawin. Tandaan na laging sumangguni sa Diyos upang ang lahat ng pasiyang gagawin ay naaayon sa kaniyang kalooban.

Keywords: moral, pagpapasiya

Moral na Pagpapasiya:

#LetsStudyDo you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Oo,dahil ang pagsunod ng batas ay gabay para sa atin dahil ito rin ay para sa ikakabuti ng ating mga mamamayan at sa ating komunidad.....Read More
3 more answers
answer and Explanation:Big dreams can be incredibly inspiring, but until you take action they are little more than dreams. In turning your dreams into reality, first you must belie...Read More
3 more answers
Kailangan ay maging responsable ang tao sa kanyang mga kilos. kahit na ano pa ang kahantungan nito, masama man o mabuti, ang bawat kilos ay dapat pinag-isipan at binigyan ng panaho...Read More
1 more answers
Para sakin hindi...Explanation:Alam kong hindi maganda ang diskriminasyon sa mga kapwa tao dahil sa pisikal nilang katangian pero ang pagiging LGBT para sakin ay napakamaling bagay...Read More
2 more answers
answer and Explanation:Big dreams can be incredibly inspiring, but until you take action they are little more than dreams. In turning your dreams into reality, first you must belie...Read More
1 more answers