Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos?

Answers

Nakakaapekto ito sapagkat kung ano man ang kanilang maging desisyon ay resulta ng mga kanilang kaalaman,karanasan,at damdamin na may pinakamalaking na co-contribute sa kalabasan o resulta ng kanilang naging kilos.
Ang Pagkukusa ng Makataong kilos at mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya

Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa kahalagahan ng makataong kilos; sapagkat, ang bawat hakbang o kilos ng isang tao ay may kauganayan sa mga taong nakapaligid dito. Mahalagang tagalayin ang matalinong pagpapasya upang makapagdulot ito ng postibong resulta. Iwasan ang kilos na hindi angkop sa isang sitwasyon upang hindi makaapekto sa ibang tao.

Mga makataong kilos na dapat taglayin ng bawat taoAlamin ang buong pangyayari bago gumawa ng hakbang

Mangalap ng angkop at totoong impormasyon na susuporta sa kinakaharap na sitwasyon; gamitin ang mga nakalap na sa pagbuo ng mga hakbang na ikabubuti ng isang suliranin.

Kilalanin ang bawat taong may kaugnay sa gagawing pagpapasya

Laging isapuso't isip ang ikabubuti ng kapwa; gawin ang plano ayon sa kabutihan ng lahat.

Kumilos Ayon sa Hinihingi ng Sitwasyon

Gawing kapakipakinabang ang bawat oras sa paggawa ng mabubuting bagay upang hindi makapagdulot ng negatibong pangyayari sa iba.

Maaring magtungo sa link na nasa ibaba para sa higit pang pagkatuto:

#LetsStudy

Ang mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao ay ang mga sumusunod:
♡Kamangmangan
♡Masidhing damdamin
♡Takot
♡Karahasan
♡Gawi

para sa akin dahil sa takot Kung baka sakaling pagalitan sila

maari hindi maganda ang kahihinantnan sa ibang pasya kung hindi sila nag-iisip at agad agad nagsasabi ng opinion at hindi alam kung tama ba ito oh mali ngunit maari rin itong maging mabuti kung napagplanuhan ng ayaos ang pagpapasya ayon sa

kailangan nya ito panagutan sapagkat ang bawat tao ay may kilos loob at konyensya na gagabay dito. maaari syang mapahamak pag di nya ito pinanagutan o pwede rin syang makasakit ng kapwa.

answer:

tumutukoy rito ang ating kalayaan patagal ng patagal o sa ibang salita, nung tayo ay patanda na ng patanda.

answer:

D. lahat ng nabanggit

Explanation:

Kusa at malaya nating ginagawa ang kasamaan at kabutihan na mga desisyon o kaganapan gamit ang ating isip, kaalaman kaya may pananagutan ang tao sa mga kahihinatnan nito

answer:

1. Magpapakabait, magiging magalang sa kapwa, gagawin ang lahat ng makakaya para tumulong at palaging magdasal.

2. Hindi ko maintindihan sorry

3. Oo sinusunod ko ang batas.

4. Oo mapanagutan ako sa aking mga kilos at gawa.

5. Ang mapanagutan ay yung tama ang mga ginagawa mo sa kilos at gawa hindi lang para sa iyong sarili kundi pati sa kapwa at sa mga mahal mo sa buhay. At ang Hindi Mapanagutang kilos Naman ay yung mali ang mga ginagawa mo, di ka sumusunod sa batas at may nasasaktan kang tao.

Dahil mayroong pananagutan ang tao sa kaniyang ginagawa dahil mayroon siyang kamalayan sa nangyayari sa kanyang paligid


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer:Pagiging matiyaga at matiisinExplanation:Nakamit nating lahat ang ating tungkulin at karapatan dahil tayo'y matiisin at matiyaga sa ating ginagawakakailanganin din natin nan...Read More
1 more answers
You'll go nuts if you pretend normal. it's boring, you know. being normal is boring so it's better to be yourself. ipakita mo ang totoong ikaw. hindi mo naman kailangang magpretend...Read More
1 more answers
OoExplanation:kasi yun lang ang makakabuti na alam ng magulang.Sila kasi ang nakakaalam ng mga bagay-bagay na makakabuti sa kapakanan mo....Read More
2 more answers
Lipunang Sibil:Ang unang layunin ng lipunang sibil ay kabutihang panlahat. Ang kabutihang panlahat ay tumutukoy sa kabutihan para sa bawat isang indibidwal na nasa lipunan. Ito ay...Read More
1 more answers
answer: pinapahalagahan ang pamilya sa pamamagitan ng pagaalaga sa kanila pagpaparamdam sa kanila na mahal mo sila at pagsama sa kanila sa kahit anong problema...Read More
1 more answers