Alin sa sumusunod ang hindi kahulugan ng sirkumstansiya?
a. ito ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan kung saan ang kilos na ginawa ay nakaaapekto sa kabutihan.
b. ito ay tumutukoy sa panloob na kilos na nakabatay kung saan nakatuon ang kilos-loob.
c. ito ay nakapagbabawas o nakapagdaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos.
d. ito ay nakapagpapabago sa halaga ng isang kilos.

Answers

saan ang sumusunod po?

nasaan ang pagpipilian

Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa ay HINDI kahulugan ng personal na misyon sa buhay. (letter d)

Explanation:

Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa ay HINDI kahulugan ng personal na misyon sa buhay. (letter d)

Ito ang mga pinagpilian:

a. Ito ay batayan ng tao sa kanyang pagpapasya

b. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari sa iyong buhay

c. Magandang paraan ito upang makilala ang sarili

d. Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa

Ano ba ang ibig sabihin ng personal na misyon? Ito ay ang pansarili mong nais na mangyari sa iyong buhay. Ang misyon mong personal ay batayan mo para sa iyong pansariling pagpapasya. Ang personal na misyon ay naka pokus sa iyong sarili at sa mga nais mo.  

Ang mga halimbawa ng personal na misyon ay mga sumusunod:

1. Nais kong ikutin ang buong mundo para ako ay matuto ng mga iba't ibang kultura.

2. Pangarap kong mag-aral ng pagluluto para ako ay maaliw.

3. Gusto kong mag-aral ng iba't ibang klase ng isports para mas lumakas pa ang aking resistensya.

Para sa mas detalyadong pagtalakay sa tanong na ito, basahin sa link na ito -

answer:

san po jaan?

Explanation:

paki lagay

answer:

D.Paghahatol hindi siya A B at C

answer:

D but don't choose the other letters

answer:

Asan po ung Sinabi mo na "alin sa sumusunod"

a. ito at timutukoy sa panloob na kilos

13) D

14) D

Explanation:

ano pa po Yung pagpipilian sa 15?

C.ito ay nakapagbabawas o nakapagdaragdagsa kabutihan o kasamaan ng isang kilos


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

*malayang maka pag aral*malayang mag mahal*malayang maka pag trabaho*malayang makakalabas ng bahay*malaya niyang gawin ang lahat Explanation:halim.*lahat ng gusto niya ay nasusunod...Read More
3 more answers
Pasasalamat:Sagot:c. paghinto sa pag - aaral upang magtrabaho at makatulong sa pamilya sa kanila ng may panustos ang mga magulang.Paliwanag:Ang pasasalamat sa loob ng tahanan ay hi...Read More
1 more answers
Paraan ng Pagpapakita ng Pagpapahalaga sa EdukasyonIsabuhay ang mga aral na natutunan sa paaralan, maging sa tahanan at sa kahit saan man.  Mag-aral ng mga aralin sa tahanan pagkal...Read More
1 more answers
answer:oo Explanation:naharap ko na yang ganyan sitwasyon nung inisip ko lamang ang pangsarili kung kapakanan at pang sariling kabutihan...Read More
1 more answers
Karapatan at Tungkulin:Sagot:Kailangang tuparin ng bawat indibidwal ang kani - kanilang tungkulin batay sa mga karapatang ipinagkaloob sa kanila upang magkaroon ng kaganapan ang pa...Read More
1 more answers