What is your take about the schools policy prohibiting male students from sporting a long hair ? explain ​

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang Paglabag Sa karapatan o martial laws , human Laws,Laws kung saan Ay nilalabag Mo ang karapatanng pantao na gawin ang isang bagay o pag-bawal Mo o pagputol Mo sa layaw ng isang...Read More
2 more answers