Pagpapakita ng pag-iral ng pananampalataya sa pamilya
Thankyou sa makakasagot ?

Answers

Explanation:

1.)obhetibo

2.)pangkalahatan(universal)

3.)walang hangan(enternal)

4.)di-nagbabago(immutable_

Pasasalamat sa Iba

Lahat ng tao sa mundo ay mayroong mga bagay na kanilang nais o kanilang pinsasalamatan. Maaring ito ay mga tao o bagay na nakatulong sa ikinagaganda ng kaniyang buhay o dahil sa pagpapalaki sa kaniya ng mahusay. Bilang isang Filipino ang maaring magin una sa ating listahan ng pasasalamat ay ang Diyos o an gating mga pamilya.

Bakit Diyos o Pamilya?

Dahil sa ating kinalakihang relihiyon Dahil sa kanilang patuloy na gabay sa ating paglaki Dahil sa malaking pagpapahalaga natin sa dalawang ito

Naipapakita mo ba?

Mula sa mga talaan o listahan ng mga tao na aking bibigyang pasasalamat o aking pinapahalagahan sa buhay, ang pinaka una at pinaka mahalaga ay ang aking Pamilya. Ang pasasalamat sa Diyos ay lingid na sa ating kaalaman at kapantay din ito ng aking pagpapahalaga sa aking pamilya.  

Naipapakita ko ang aking pasasalamat sa mga gawa:

Pagtulong sa mga gawaing bahay nang hindi inuutusan Ang pagpapanatili ko ng aking magagandang marka sa paaralan Ang pagtulong sa kapwa

I-click ang mga link sa ibaba para sa mga karadagang impormasyon:

Halimbawa mg pagtulong sa kapwa:

Ano ang pagtanaw ng utang na loob?:

Pagpapahalaga sa Pamilya:

Code: 8.24.3.9.

Ang buhay

Explanation:

Kailangan mo isakrapisyi ang buhay mo para maging mabuti ang isang tao. Ang paghihirap sa pagtuturo ng kabutihan ay halos kasing importante sa buhay.

shy type

I am not confident at everythingDo you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Explanation:In sociology, industrial society is a society driven by the use of technology to enable mass production, supporting a large population with a high capacity for division...Read More
3 more answers
scaredExplanation:Some maybe scared to fail and lose confidence. Some feel that they don't have enough capabilities to achieve their desires....Read More
3 more answers
answer: Bilang isang mamamayan kailangang may kaalaman ka sa nangyayari sa lipunan. Sapagkat kung sakali mang ang mismong komunidad na iyong kinabibilangan ang kuma harap sa isyu o...Read More
2 more answers