Pitong dahilan bakit likas na institusyon ang pamilya ?

Answers

Sa tawag nalamang nakakausap ng anak ang nalayong magulang. pilit pinapaintindi ng naiwang magulang ang sitwasyon. ngunit may posibilidad paring malayo ang loob ng anak sa magulang. walang maayos na komunikasyon.
Ano  ang  solidarity? ang  prinsipyo  ng  solidarity  ay  nagbibigay  diin  sakabutihang  panlahat,  tungkulin,  kooperasyon,  atpagkakapantay-pantay.  ito  ang  mag-aakay  sa  estado  upangitaguyod  ang  kabutihang  panlahat  kahit  na  kung  minsan  aymaisakripisyo  ang  kapakinabangan  ng  ilang  indibidwal.2.

 

ano  ang  subsidiarity? ang  prinsipyo  ng  subsidiarity  ay  nagbibigay  diin  sakatauhan  ng  isang  indibidwal,  karapatan,  privacy,  at  kalayaan.ito  ang  mag-aakay  sa  estado  na  igalang  at  pangalagaan  ang  mgalikas  na  karapatan  ng  bawat  indibidwal  at  ng  pamilya  nanaaayon  sa  kabutihang  panlahat.  dagdag  pa  niya,  mahalagangpanatilihin  ang  balanse  ng  dalawang  ito  upang  higit  namabigyang  pansin  ang  pagkakamit  ng  kabutihang  panlahat  atpagkilala  sa  dignidad  ng  tao.
Di mabubuo ang isang bansa kung walang tao o mga pamikya


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Natuklasan ko ang mga biyayang ibinibigay ng ating panginoon sa pang araw araw na ating pamumuhay. nagpapasalamat ako sa kanya dahil araw-araw nya akong ginigising, 3 times akong n...Read More
1 more answers
1.Paggalang sa pagiging indibidwal na kapwa2.Pagpapahayag ng mga damdamin3.Pagtanggap sa kapwa4.Pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi at ibabahagi ng kapwa5.makinig sa kanilang mga...Read More
1 more answers
Ang aking mga tungkulin bilang nagbibinata/nagdadalaga bilang kapatid.Ay tulungan ang aking kapatid kapag sila ay nangangailang ng tulong kailan ko din sila panoorin kung ano ang g...Read More
2 more answers
i want to be an inspiration to them. i want to be their reason that they are still holding on in life. due to the fact that i am a social butterfly, i can easily hang out with diff...Read More
1 more answers