Anu pinakamahalagang misyon ng pamilya?

Answers

You have to show that you really love her or him
Oo dahil nagtagumpay sila
Para sa akin ang pinakamahalagang misyon ng pamilya ay ang ay ang pangalagaan at mahalin ang kanilang mga anak


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

para sa akin upong mawala ang pananagutan dahil sa takot ay harapin ang kinakatakutan kasi di mo naman mareresulba ang isang bagay kung di mo ito gagawin o haharapin. mababawasan l...Read More
2 more answers
marami ang mga taong dapat kong pasalamatan ngunit mas malaking pasasalamat ko sa aking Mama, Papa, Pinsan, matalik kong kaibigan at ang Guro ko noong grade 1...Read More
1 more answers
answer:1. Singing of hymns (Mga pag awit) Ang pag awit ay importante sa mga pagsamba dahil itoy pagpupuri sa Diyos. Meron kaming ginagamit na "Himnario (hymnbook)" kung saan bago m...Read More
1 more answers
Explanation:Ang aking kaibigan ay mahalaga dahil sila ay ang nagsisilbing haligi ko Kung ako ay nalulugmok at may problems.Sila din ay aking itinuturing nilang aking kapatid dahil...Read More
1 more answers
Dahil ang tao ay may konsensiya kung saan nakabatay ang ating konsensiya sa unang likas batas moral na, "Gawin ang mabuti, iwasan ang masama." Likas sa tao ang may konsensiya kung...Read More
1 more answers