Ano ang verbal/linguistic na talento?

Answers

answer:

21. A

22. C

23. D

24. B

25. A

26. C

27. B

4.C

5.B

6.C

7.A

8.D

you're welcome ate

4.A  5.D.  6.A.  7.B.  8.C.  9.D  10.B  11.A.  12.C.  13.B.  14.D.  15.A  

Explanation:

1. C-Verbal/linguistic

2. A-Bodily/kinesthetic

Ang Verbal/Linguistic na talento ay isang uring talento na ang paraan ng pag-alam sa isang bagay ay mas epektibo kung siya ay gagamit ng mga salita at konsepto. Ang mga taong may talentong Verbal/Linguistic ay mahilig magbasa, magsulat at matuto ng ibat-ibang wika. May kakayahan silang magturo ng mga ideya at konsepto. Sila ay may kahiligan din sa pagsulat ng mga lectures bilang isa sa mga metodo ng kanilang pag-aaral. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang kahulugan ng responsable ay pagsunod o pag gawa ng isang obligasyon o gawain natin ng kusa at walang gustong kapalitAng halimbawa nito ay pag ang iyong magulang ay may sakit, i...Read More
3 more answers
Sa pagkain po ba? mahalaga ang nutrition facts dahil dito makikita and mga ibinibigay ng pagkain sa katawan at kung masusgansya ba ito o hindi...Read More
2 more answers
Morality plays a vital role in government because Explanation:1. it makes the government transparent and trustworthy.2. Morality in government is the true essence of public service...Read More
1 more answers
answer: TULAD MO,MAYROON DIN KAMING MGA KARAPATAN.Explanation:LAHAT NG TAO AY MAY MGA KARAPATAN.KAHIT ANG ISANG FETUS NA NASA LOOB NG TIYAN AY MAYROON DING KARAPATAN.ANG MGA BATA A...Read More
1 more answers
Ito ay napakahalagang gawain ng mga kristiyano hindi lamang sa pag tulog at pag gising bagkus sa lahat ng oras kailangan nating kausapin ang diyos....Read More
1 more answers
Explanation:What was there before the universe is there is no internet ,people send letters and then the receiver will receive the letter for how many days ,simple life, no bad air...Read More
1 more answers