Anong kasanayan ang nararapat mong taglayin upang matagumpay mong matupad ang iyong mga tungkulin?

Answers

Explanation:

paki lagay ang sinasabing sanaysay:)

Ang kasanayang nararapat kong taglayin upang makamit ang aking mga tungkulin ay ang kasanayang kumikilala sa aking pananagutan sa iba at sa mga resulta ng aking mga pagpapasya bilang isang malayang nilalang. Matutupad ko ang aking mga tungkulin kung ako ay may pagpapahalaga sa mga kapakanan ng iba. At ito ang pinaka-ugat ng pananagutan, na ako may mananagot sa lahat ng mga bagay na bunga ng aking malayang pagpapasya. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

kabutihang panlahat ang buhay ng tao ay panlipunan.walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. kinakailangan niyang makibahagi at mamuhay sa lipunan. i...Read More
1 more answers
Makataong Kilos Sa pang-araw-araw ay ang paggawa na'ng buo ang desisyon at pinag-iisipan ng mabuti ang mga hakbang sa pagsasagawa sa makataong kilos.Explanation:Kailangan nating tu...Read More
1 more answers