Nalalapit na ang markahang pagsusulitsa paaralan nila john nang kausapin siya ng kaniyang ama. ayon kay mang jun, bibilihin niya ang pinakabagong modelo ng cellphone na gustung-gusto ng kaniyang anak, sa kondisyon na makakuha siya ng mataas na marka sa lahat ng asignatura. magandang motibasyon ito para kay john kaya’t naghanda at nag-aral siya nang mabuti. nang dumating ang araw na pinakahihintay, napansin ni john na wala sa kaniyang pinag-aralan ang mga tanong sa pagsusulit. kahit kinakabahan, sinimulan niyang sagutin ang mga tanong. dahil hindi sigurado, makailang beses siyang natuksong tumingin sa sagutang papel ng kaniyang katabi lalo na kapag hindi nakatingin ang guro. naisip niya na ito lamang markahang ito siya mangongopya at hindi na niya ito uulitin pa. bukod dito, ayaw niyang mawala ang pagkakataon na mapasaya ang kaniyang ama at magkaroon ng bagong cellphone. kung ikaw ang nasa kalagayan ni john, ano ang gagawin mo?

Answers

alamin at naisin mabuti

Kung iisipin natin, mahirap ang naging kalagayan ni John dahil naging mga estudyante din tayo at lagi rin tayong naghahanda kapag may mga pagsusulit na darating lalong lalo pa kapag may mga pabuya tayong matatanggap pagnakakuha tayo ng mataas na marka. Aaminin kong kahit ako ay matutuksong mangopya, manghihingi ako ng pasensya sa Dios at mangangakong ito na ang una at huli kong pangongopya. Ngunit bakit ba natin isasaalang-alang ang atin pananampalataya at pagkakaroon ng mabuting asal para lamang sa materyal na bagay na kayang-kaya nating makamit sa matuwid na pamamaraan. Kung ako ang nasa kanyang kalagayan at ako’y matutukso, pipigilan ko ang sarili ko sa abot ng aking makakaya at sasagutan ko ang pagsusulit habang pinagdarasal ang magiging resulta nito. Ano man ang mangyari basta’t pinahintulutan ng Diyos ay ayos na sa akin.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Maikling KwentoAyon sa maikling kwento may dalawang anak na lalaki ang inutusan para pumunta sa ubasan ay una ay tumanggi pero pumunta parin sa huli. Ang pangalawa naman ay sumagot...Read More
2 more answers
Oo,may mga pagkakataon na hindi ako naniniwala sa aking binasa,dahil hindi lahat ng aking nababasa ay totoo.at minsan kailangan mong ikaw mismo ang tumuklas sa mga bagay bagay dahi...Read More
1 more answers