Basahin ang mga susmusunod na sitwasyon na nagsasaad ng mga hindi mabubuting saloobin sa pag-aaral. iwasto ang mga sitwasyon batay sa inyong pang-unawa. iwasto ang mga sitwasyon batay sa inyong pang-unawa:

pumasok sa paaralan si alma na hindi naligo at madumi ang uniporme. tanghali na kasi siyang nagising at mahuhuli na siya sa klase kung siya ay maliligo pa.

Answers

Upang hindi masayang ang oras at panahon, dapat na unahin ni Margo ang pagkalap sa mga datos o impormasyon kung bakit malimit na bahain ang lugar nila Margo. Bilang isang mag-aaral, nararapat lamang na bigyang tuon at pansin ang mga gawaing pampaaralan nang sa gayon ay makita ng mag-aaral ang kahalagahan nito hindi lamang sa paaralan kundi pati narin sa buhay bilang kasapi ng lipunan. Ipagpaliban na muna ang pagpunta sa parke at bigyang tuon ang mas mahahalagang bagay at gawain. 
Maiwawasto ang ganitong sitwasyon kung ipaliliwanag kay Tanya na may mga ibang kamag-aral  dinsiya na may taglay na angking talino at galing. Ipapaliwanag kay Tanya na sa ganitong mga sitwasyon ay pinaaanyayahan tayong magmuni-muni sapagkat ipinapamalas lamang nito na tayo ay hindi perpekto at nangangailangan din ng tulong mula sa ibang kamag-aral. Magsisilbing inspirasyon ang pagpili ng aking guro sa iba bilang maging lider sa aming pangkat upang mas mamulatan ako na hindi pa ako ganap at perpektong nilalang.
Upang mapanatili ang kalinisan at tamang hygiene sa katawan, marapat lamang na agahan ni Alma ang kanyang paggising nang sa gayon ay magkaroon siya ng sapat na panahon upang makaligo at makapag-ayos ng mabuti. Makatutulong din kay Alma ang paglilinis ng katawan bago pumasok sa klase dahil ito ay isang paraan upang maipakita na siya ay responsable at tunay na nakikipag-kapwa sa pamamagitan ng pakikitungo na may malinis na pangangatawan. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

There is no purpose and my answer is supposed to be 20 characters long so i guess i must keep typing for no reason...Read More
1 more answers
Mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga pasyente na hindi makapag bayad ng kanyang obligasyon sa ospital.Sa ating saligang batas nakasaad sa Republic Act No. 9439 o ang Anti-Hosp...Read More
2 more answers
Acts of Human o Kilos ng Tao -ito ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nasasalamin ang ating pagkatao. Human Act o Makataong Kilos -ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin...Read More
2 more answers
malaya na ba tayo kung ituring?sa ating pangaraw araw na gawain. nakadikit parin satin ang mga gawa ng mga banyaga. hindi ba ito tinatawag na pananakop? mas tinatangkilik natin ang...Read More
1 more answers