Basahin ang mga susmusunod na sitwasyon na nagsasaad ng mga hindi mabubuting saloobin sa pag-aaral. iwasto ang mga sitwasyon batay sa inyong pang-unawa. iwasto ang mga sitwasyon batay sa inyong pang-unawa:

nagbigay ng takdang-aralin ang guro na si bb. raga tungkol sa pangangalap ng impormasyon sa malimit na pagbaha sa lugar nina margo. kinakailangan nilang kausapin ang mga taong may kaugnayan dito. subalit tinatamad si margo dahil may usapan sila ng kanyang mga kaibigan na pupunta sa parke

Answers

Upang mapanatili ang kalinisan at tamang hygiene sa katawan, marapat lamang na agahan ni Alma ang kanyang paggising nang sa gayon ay magkaroon siya ng sapat na panahon upang makaligo at makapag-ayos ng mabuti. Makatutulong din kay Alma ang paglilinis ng katawan bago pumasok sa klase dahil ito ay isang paraan upang maipakita na siya ay responsable at tunay na nakikipag-kapwa sa pamamagitan ng pakikitungo na may malinis na pangangatawan. 
Maiwawasto ang ganitong sitwasyon kung ipaliliwanag kay Tanya na may mga ibang kamag-aral  dinsiya na may taglay na angking talino at galing. Ipapaliwanag kay Tanya na sa ganitong mga sitwasyon ay pinaaanyayahan tayong magmuni-muni sapagkat ipinapamalas lamang nito na tayo ay hindi perpekto at nangangailangan din ng tulong mula sa ibang kamag-aral. Magsisilbing inspirasyon ang pagpili ng aking guro sa iba bilang maging lider sa aming pangkat upang mas mamulatan ako na hindi pa ako ganap at perpektong nilalang.
Upang hindi masayang ang oras at panahon, dapat na unahin ni Margo ang pagkalap sa mga datos o impormasyon kung bakit malimit na bahain ang lugar nila Margo. Bilang isang mag-aaral, nararapat lamang na bigyang tuon at pansin ang mga gawaing pampaaralan nang sa gayon ay makita ng mag-aaral ang kahalagahan nito hindi lamang sa paaralan kundi pati narin sa buhay bilang kasapi ng lipunan. Ipagpaliban na muna ang pagpunta sa parke at bigyang tuon ang mas mahahalagang bagay at gawain. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

i'll to the teacher to comebackexplanation: why because its only natural to the person to be a loud and noisy sometimes because it can make us happy and i will not stop it because...Read More
1 more answers
1. Oo2. Oo3. Oo4. Oo5. OoKaya ko ring gawin ang ipinakita ni Coco sa kabila ng kaniyang pagkatalo....Read More
2 more answers
answer:Ang ginagawa nila ay nakikisali sa mga activities at pumupunta sa churchExplanation:For example sa Born Again, they perform and learn music in their church etc....Read More
2 more answers
you can check out this link for you to change your pagibig data. all the instructions are already provided. kindly visit the link that was provided...Read More
1 more answers
ang alintuntunin ng mga karapatang pantao (human rights code) ng ontario ang alintuntunin ng mga karapatang pantao sa ontario [ontario human rights code] (ang alintuntunin) ay nagb...Read More
1 more answers
Madaling Maging Tao, Mahirap MagpakataoExplanation:Kadalasan nating marinig ang kasabihang ito mula sa mga nakakakatanda, Sasabihin nila na sa atin na madaling maging tao ngunit ma...Read More
1 more answers