Sinasabi na ang pamilya ay isang natural na institusyon. alin sa sumusunod na pahayag ang dahilan?
a. ang bawat pamilya ay kasapi ng iba’t ibang institusyon ng lipunan.
b. ang mga institusyon sa lipunan ay naitatag dahil sa pagdami ng pamilya.
c. nabuo ang pamilya dahil sa pagmamahalan ng dalawang taong nagpasiyang magpakasal at magsama nang habambuhay.
d. sa pamilya nahuhubog ang mabuting pakikipag-ugnayan at pagpapahalaga sa kapwa.

Answers

D

Explanation:

Sa pamilya nhububog ang mabutibg pkkpg ugnayan

C.Nabuo ang pamilya dahil sa pagmamahalan ng dalawang taong nagpasyang magpakasal at magsama nang habambuhay.

C. nabuo ang pamilya dahil sa pagmamahalan ng dalawang taong nagpasyang magpakasal at magsama nang habangbuhay

A.Ang bawat pamilya ay kasapi ng iba't ibang institusyon ng lipunan

Sa aking opinyon, ang sagot ay titik c.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Pakikipagkaibigan:Ang kabutihan at pagmamahal sa pakikipagkaibigan ay nakabatay sa isang malalim na ugnayan ng dalawa o higit pang mga tao na nagsisimula sa isang simpleng ugnayang...Read More
2 more answers
answer:Ang likas na batas moral ay nasa atin simula ng tayo ay ipinanganak hanggang sa tayo'y mamatay at ito ay likas na sa atin kumbaga walang makakapagpabago.Samantalang ang iba...Read More
2 more answers
Sa mga usapan, kaya nagkakaroon ng pagkalito ay dahil maaring sabay sabay magsalita ang mga nag uusap, o di kaya'y may gumagambalang ingay sa paligid ng mga taong nag uusap. Maarin...Read More
2 more answers
Segmental ang mga tunay na tunog at ang bawat tunog ay kinakatawan ng isang titik sa ating alpabeto.Suprasegmental ay pag-aaral ng diin(stress), pagtaas-pagbaba ng tinig(tune or pi...Read More
3 more answers
yes, to have more time for yourself and for the things you want to do rather than taking too much time on finishing your assignment. Pagod ka na nga sa school pati sa bahay mapapag...Read More
1 more answers