Ano ang buod ng talata? may kakayahan ang tao na gawing obheto ang kaniyang sarili. dahil sa kaniyang kakayahang magmuni-muni, alam ng tao na alam niya o hindi niya alam. nagiging mundo ang kaniyang kapaligiran dahil sa kakayahan niyang pag-isipan ang kaniyang sarili.
a. ang tao ay may kamalayan sa sarili.
b. alam ng tao sa mundo ang anumang bagay na may kaugnayan sa kaniyang sarili.
c. maraming magagawa ang isip ng tao.
d. gamit ang pagmumuni-muni, nalalaman ng tao ang mga bagay na hindi niya alam.

Answers

Explanation:

napansin ko

answer:

Di-umano may batang naghahanap ng answer sa/p>

-ms. jessica

answer:

21 . AY D AT SA 22 D 23 C 24 A

Explanation:

answer:

1.A

2.A

3.B

4.B

5.A

6.C

7.A

8.C

9.D

10.A

11.B

12.A

13.D

14.A

15.C

Ang alokasyon ay tumutukoy
sa paglalaan ng takdang dami
ng pinagkukunang yaman ayon
sa pangangailangan at kagustuhan
ng tao...

1.tama

2.tama

3.mali

4.mali

5.tama

6.mali

7.tama

8.tama

9.mali

10.tama

1.Sino ang bata sa kwento ? Robert

Explanation:

because i read the story

1.pag susuring personal

2.Madaling makabuo ng desisyon sa bawat sitwasyon

3.mapanuring pag iisip

4.nagbibigay linaw ang ma pangyayari batay sa tamang katwiran

5.tamang desisyon

6.pagkabugnutin

7.TAMA

8.MALI

9.MALI

10.TAMA

11.MALI

12.TAMA

13.TAMA

14.MALI

15.TAMA

16.Subukan tawaan ang tatay at alamin

ang maaring nangyari sa kanya

17.humanap ng pagkakataon na makausap ang magulang tungkol dito

18.suriin ang sarili kung bakit ganito ang iyong pakiramdam

19.suriing mabuti ang sitwasyon at humanap ng ibang alternatibo upang maipagpatuloy ang pag aaral

20.Hindi kinibo si loisa ng kaniyang matalik na kaibigan kaya isinulat niya ito sa kanyang diary at inisa isa ang mga posibleng dahilan.

Ang haba naman nyan

Explanation:

1.Robert

a. Ang tao ay may kamalayan sa sarili. Ang tao bilang suheto ay may kakahayang gawing obheto ang sarili sa pamamagitan ng kanyang kamalayan sa sarili. Ang kamalayan ng tao ay ang nagbibigay daan upang gawing makahulugan ang mga bagay na nakikita at nadarama. Tinatawag itong phenomenon ni Kant. Dahil ang tao ay may malay-tao, siya ay malayang alamin ang mundo at malaman sa kanyang sarili na marami pa siyang hindi-alam.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer:Hindi Ito SinakopExplanation:The Battle of Marawi (Filipino: Labanan sa Marawi), also known as the Siege of Marawi (Filipino: Pagkubkob sa Marawi) and the Marawi crisis (Fil...Read More
1 more answers
Dahil tao lang naman ang may kakayahan dito....Read More
3 more answers
Ang lahat ng tao ay nararapat makatanggap ng mabuting trato dahil karapatan nating makamtan ang mabuting pakikitungo ng ibang tao sa atin....Read More
1 more answers
malaking tulung ang pagkilos nating lahat ,dahil mapapaunlad natin ang ating bansa....Read More
1 more answers