Sapat ba o hindi ang kanilang natatanggap na baon? ipaliwanag

Answers

a. Bente ang kanilang baon sa isang araw

b. Tinapay, biskuwit, at titsirya

c. Sapat, Dahil sila ay masosyal sa kanilang baon

d. Magugutom at walang makakain

e. Kailangang bigyan sila ng pagkain na kanilang baon

Hindi. Dahil ito ay kulang para sa kanilang pagkain at pang recess.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Explanation:para sakin masasabi mong mabuti ang pasiya at kilos ng isang tao kapag ang mga ginagawa nito ayy nakaayun sa pang kalahatan at nakabubuti para sa lahat at masasabi mo n...Read More
1 more answers
Hindi kna pagkatiwalaan paExplanation:dahil ang pag tupad sa tungkulin ay respobsibilidad at ito ay dapat sundin halimbawa ang pag gawa ng usang batas dapat ito subdin....Read More
3 more answers
malaya/kahirapanExplanation:malaya- magagawa mo ang iyong gusto ng walang namimilitkahirapan-isang uri ng pamumuhay na kung saan di mo makakamit ang iyong mga gusto o pangangailang...Read More
1 more answers
so we can thinkso we can also learn form our mistakes and achive our dreams...Read More
1 more answers
CULTURAL DIFFERENTIALISMCultural Differentialism involves barriers that prevent flows that serve to make alike; Culture tend to remain stubbornly different from one another. Cultur...Read More
3 more answers