Ang pinakamalaking hadlang sa kalayaan ay hindi ang nagmumula sa labas ng tao kundi ang nagmumula mismo sa loob ng tao. ano ang nais ipakahulugan nito?
a. ang kalayaan ay matatagpuan sa sarili.
b. nakahahadlang ang kapwa sa pagkamit ng kalayaan.
c. niloob ng tao ang antas ng kaniyang pagiging malaya.
d. ang hadlang sa pagiging malaya ay ang sarili niyang pag-uugali.

Answers

lBas ng tao or nagmumula si loob

D. Ang pag uugali,dahil minsan hindi natin alam na maling hakbang na ang ating ginagawa na sanhi ng pinakamalaking hadlang.

answer:

d.

i guess

Explanation:

don't hate me if I'm wrong

A. Ang kalayaan ay matatagpuan sa sarili

Explanation:

:)

2.tama

3.tama

4.tama

5.mali

2.)tama

3.)tama

4.)tama

5.)tama=pero di ako sigurado

1.D

2.A

3.D

4.B

5.A

6.C

7.B

8.D

9.C

10.A

1.d

2.a

3.b

4.c

5.a

6.d

7.b

8.d

9.a

10.b

1. D.reponsibilidad

2.D.Ang hadlang sa pagiging Malaya ay ang

sarili niyang pag-uugali

3.A.Dahil ang tao ay may malayang kilos-

loob.

Explanation:

sana makatulong❤

a. Ang kalayaan ay matatagpuan sa sarili.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Layunin ni erick ang maka pasa sa pagsusulit kaya paraan nyang muling basahin ang kanyang napag aralan kaya mag kakaruon sya ng magandang sirkumstansyayun ay ang makakapasa sya ;)...Read More
3 more answers
Ang pamilyang Pilipino ay ang susi sa paghubog ng kabataang maka-diyos, makatao, makakalikasan at makabansa dahil sa lahat ng mga katangiang ito ay nagsisimula sa pamilya. Ang pami...Read More
3 more answers
1. inaanay na Ang mga gamit mo sa kabinetdamdamin:nalulungkot paliwanag:kasi naanayan ang bago kung damit.2.bakit nakakunot na namanAng iyong noo?damdamin: nalulungkot paliwanag: d...Read More
1 more answers
Explanation:Ang birtud o virtue ay ang pagiging mabait sa kahit sino. ito ang tungkulin mong dapat gampanan sa araw araw....Read More
3 more answers