Ano ang pangkabuuang mensahe ng talata?
a. nakatutulong ang hilig sa aspektong pisikal, pangkaisipan, pinansiyal, at pandamdamin.
b. kailangan ang hilig upang maging matagumpay at masaya sa hinaharap.
c. makapipili ng tamang kurso at trabaho kung mapauunlad ang mga hilig
d. ang matagumpay na tao sa negosyo ay nagsimula sa pagkilala ng kanilang hilig

Answers

ang pamilya ang pinakamaliit na institusyon sa lipunan ,dito ang tao hinuhubog sa kanyang pagkakatao.

some reasons to thank god.

thank god for your conception.

thank god for knitting you together in your mother’s womb.

if you survived your mother’s pregnancy, thank god.

if you survived your birth, thank god.

if you were born in a free country, thank god.

if you were born to parents who loved you and provided for you, thank god (and thank them).

if you enjoyed growing up with siblings, cousins, aunts, uncles and grandparents, thank god.

if someone changed your diapers, thank god.

if someone woke up with you in the middle of the night to feed and hold you, thank god.

if someone cared for you when you were sick, thank god.

if someone read to you and played with you, thank god.

if someone taught you how to crawl, walk and ride a bike, thank god.

if you were ever almost severely hurt or killed, thank god.

if you ever survived a car accident, thank god.

if you were ever seriously sick and lived, thank god.

if someone ever protected you from harm, thank god.

if you’ve ever survived an earthquake, hurricane or other severe weather event, thank god.

if you’ve ever been kept from an addiction, thank god.

if you’ve ever overcome an addiction, thank god.

thank god for all the times he has protected you when you were unaware

for diseases, disorders or cancers you’ve never had, thank god.

for diseases, disorders or cancers you’ve had and overcome, thank god.

if you’ve never needed an ambulance, thank god.

if you’ve never had a broken bone, thank god.

if you’ve never had a mental/emotional disorder, thank god.

if you enjoy each of the five senses, thank god.

if you can walk, run, jump and climb, thank god.

for every automatic bodily process keeping you alive at this very moment, thank god.

estimate the number of days you’ve enjoyed a clean bill of health and thank god. (20 years = 7,300 days)

if you enjoy three meals a day, thank god.

if you can’t remember the last time you went to bed hungry, thank god.

if food rarely makes you sick, thank god.

if you don’t have any food allergies, thank god.

if you have access to a variety of foods, thank god.

if you’ve ever received food as a gift, thank god.

if you’ve come to a saving knowledge of jesus christ, thank god.

if you’ve grown in faith, grace, holiness, joy, love, hope, wisdom or obedience, thank god.

if you’ve ever enjoyed times of fellowship with brothers and sisters in christ, thank god.

if you’ve ever been threatened because of your faith, thank god.

if you regularly pray or fast secretly, thank god.

if you’ve ever grown through the ministry of god’s word, thank god.

if you’ve ever been protected or corrected from error, thank god.

if other people regularly pray for you, thank god.

if you’ve never woken up in a war zone, thank god.

if you’ve never hid for your life, thank god.

if people you don’t know (and some you do) fight to protect your freedom, thank god.

if you’ve never lost a loved one to war, thank god.

if you have running water in your home, thank god.

if that water is clean (hasn’t made you sick or killed you), thank god.

if you can take a hot shower whenever you want, thank god.

if you have indoor plumbing, thank god.

thank god for electricity.

if you breath fresh air, thank god.

if you can heat your home in the winter and cool it in the summer, thank god.

if people regularly come to your house and take away your trash, thank god.

if people bring your mail six days a week, thank god.

remember as many elementary teachers as you can and thank god.

remember as many middle/high school teachers and coaches as you can and thank god.

remember as many college professors and professional mentors as you can and thank god.

for every time you made it to graduation, thank god.

if you had the talent or ability to participate in a sport, choir, band, club, etc., thank god.

estimate how many books you’ve read and learned from, and thank god.

if you’ve ever enjoyed laughing with a friend, thank god.

if you’ve ever had someone hold you while you cried, thank god.

if you’ve ever had a friend unexpectedly meet a need, thank god.

if you’ve ever had someone tell you they love you, thank god.

if you’ve ever gotten married, thank god.

if god has blessed you with children, thank god.

thank god for every member of your family.

thank god for every member of your extended family.

thank god for strangers who have blessed you.

a. Nakatutulong ang hilig sa aspektong pisikal, pangkaisipan, pinansiyal, at pandamdamin.

Ang pagkilala at pagsusuri sa ating mga hilig ay isa sa mga mahahalagang aspeto ng buhay na hindi dapat binabalewala. Kadalasan, tinitingnan ang mga hilig bilang mga sagabal sa pagpapayabong sa ating mga kakayahan. Subalit ang pagususuri at pagkilala sa mga hilig ay makapagbibigay liwanag sa ating pagkatao pati narin sa mga aspetong pisikal at pandamdamin. Mas maiintindihan ang kalagayan ng isang tao kung mayroong tamang pagkilala sa mga hilig. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Explanation:ANG papel NG utak ay para makapag isip NG Tama o Mali ang puso ay para mamahal NG tao at makaramdam ang kamay ay para igalaw at makahawak NG mga bagay bagay at ang Mata...Read More
2 more answers
Explanation: Pinagkaiba*ang mabuti ay isang ugali na makikita mo sa isang tao.*ang salitang tama ay kung may isang bagay na tumutukoy kung ang lahat ba ay tama. Pinagkapareho*Ang m...Read More
1 more answers
Maraming pagbabago sa buhay ko ang nangyari simula nang dumating ang mga taong masasabi kong mahalaga sa buhay ko ngayon, ito ay ang aking pamilya, mga kaibigan at lalo't higit ay...Read More
3 more answers
Si Tony Meloto  ay kinilala bilang isa sa mga nagtatag ng Gawad Kalinga. Lumaki siya sa isang pangkaraniwang pamilya mula sa Bacolod. Dito niya nasaksihan ang mahirap na pamumuhay...Read More
3 more answers
Explanation:Mainit na isyu ang katarungan at hustisya sa ating bansa. Isa ito sa mga bagay na sinasabi nilang: Kapag mahirap ka, imposible ang hustisya. Bakit? Dahil ang katotohana...Read More
3 more answers
answer:ronalynvirgo505114.08.2018FilipinoJunior High SchoolKahalagahan ng kakayahang komunikatibo sa mga mag aaral1SEE ANSWERclaireromeroyrogirogclaireromeroyrogirogAng kakayahang...Read More
2 more answers