Bakit mahalaga ang paglahok sa pagpaplano ng proyekto ng samahan?

Answers

para mapanatili ang pagiging matalino sa sa pagplaplano at ang pagiging 'friendly' or teamwork

answer:

Mahalaga Ito Kasi: Nakakatulong ito sa mga kabataanMay Halaga ito sa ating KalikasanPagkatiwala sa SamahanMagandang GawainPara Maturuan ang iba

#CarryOnLearning

answer:

para merong makakatulong sa iyo

Explanation:

kong mapapagod ka pero dapat nang ipasa bukas anong gagawin mo

Ang pakikilahok sa pagpaplano ng proyekto ng samahan ay isang mahalagang hakbang upang makamit ang mga layunin ng samahan. Ito ay nagbibigay daan upang makapag usap-usap ang bawat kasapi ng pangkat at makapagbigay ng mga rekomendasyon at ideya na makakatulong sa pagtapos sa proyekto na naatasang gawin ng nasabing pangkat. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang taong matapat ay may magandang interaksyon at magandang pakikitungo sa kapwa nito, sila ang mga taong mapag kakatiwalaan sa lahat ng bagay.Hal.Marunong mag sabi ng totoo Mapagk...Read More
2 more answers
KUSANG-LOOB Explanation: Ito ang kilos na may kaalaman at pagsang- ayon. • Ang gumagawa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito....Read More
2 more answers
Ito ay ang Gintong Aral o Golden rule.Ang ibig sabihin nito ay kung ano ang ibinigay mo sa iba yung ang ibabalik nila sayo. Kung nirerespeto mo ang ibang tao irerespeto kadin ng ib...Read More
2 more answers
Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao  letter d,tinatawag itong ina ng mga birtud sapagkat  nailalagay nito sa konteksto ng panahon at kasaysayan ang pamimili. Tatlong birtud na dapat...Read More
2 more answers
Kapag hindi labag sa kalooban ng tao ang pagtulong o paggawa ng isang bagay o kaya hindi umaasang may kapalit ang bawat tulong niya, ito ay nagpapakita ng mabuting kilos. kapag nam...Read More
2 more answers