Ano ang magiging epekto sa iyong sarili kung hindi mo tutuparin ang iba’t ibang tungkulin? ipaliwanag.

Answers

Pakiramdam mo na may kulang at guilty ka rin dahil may Hindi ka natuparan na tungkulin.
Ang magiging epekto ng hindi pagtupad sa iba't ibang tungkulin ay pwede kang maging batugan o tamad... Kasi minsan pag di mo sinunod ang isang tungkulin... Pwede pa itong masundan ng isa pa at hindi mo na naman gagawin... Magiging batugan o tamad ka talaga...
Ang magiging epekto ng hindi pagsunod sa mga tungkulin sa iyong sarili ay maaaring masanay ka na hindi tumupad sa mga susunod pang mga tungkulin at ang mas masama pa nito ay maaaring maging tamad ka at magpapabaya na lamang sa mga tungkulin.
Ang epekto ni to ay masama syempre dahil magiging selfish ka e diba kaya dapat sumunod ka pag maayos ang pinapagawa.

Magiging Isa Kang Matagumpay Na Tao

Explanation:

Hindi Lang Sa Pagsisikap Ka Uunlad Sa Pamamagitan Rin Ng Pagsunod Sa Magulang,Nakatanda at Sa Iyong Mga Kaibigan At Dapat Tama Iyon

answer:

Ang magiging epekto ay sa aking sarili ay , Maapektohan ang aking kakayahan na mapaunlad.

Explanation:

Naisip ko po

Bawat mamamayan ay may nakatalagang tungkulin na kailangan gampanan. Halimbawa na lamang ay ang pagtakas sa mga gawaing bahay. Bagama't ang mga ito ay simpleng mga bagay lamang, ito ay nagpapakita ng kawalang pagpapahalaga sa iyong mga responsibilidad. Kapag ito ay nakasanayan, maaaring madala ang ganitong ugali hanggang sa mga importanteng bagay tulad ng trabaho at pamilya. Ang hindi rin pagtupad sa mga tungkulin ay maaaring makasira ng mga mahahalagang relasyon at makasakit ng mga taong nakapaligid sayo.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Take a good care of your children. You must give them their needs. Teach them how to be a responsible person. When they did something wrong, don't shout out at them nor scold them....Read More
1 more answers
ang aking natutunan ay  hindi lahat ng iyong kasalanan ay maitatago mo habangbuhay dahil uusigin ka ng iyong konsensya at kung ikaw ay may malinis nabudhi,magbubunga ito ng kapangy...Read More
3 more answers