Ano ang kahalagahan ng paggawa ng takdang aralin?

Answers

Mahalaga ito para mag ka grades ka kung sakaling mababa ka sa quiz o kung ano pamang pinagawa ng iyong guro
Ang takdang aralin ay isa sa mga bagay na kinatatamaran gawin ng ilang mga estudyante. Ano nga ba ang kahalagahan ng paggawa ng mga ito? Una, mahalagang gumawa ng takdang aralin dahil napapabuti nito ang kaisipan at ang memorya ng isang mag-aaral. Pangalawa, ito ay makakatulong upang magkaroon ng positibong kasanayan tungo sa pag-aaral ang isang mag-aaral. Pangatlo, importante ang paggawa ng takdang aralin dahil ito ay tumutulong upang maging handa ang kaisipan ng isang estudyante sa pagiging responsable sa pag-aaral at sa mga paksa na tatalakayin sa susunod na klase. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer:a. gamiton ito,dahil kung meron kang magandang biyayang natanggap at magandang araw na ikaw lang ang nakakaalam kung ikaw ba ayyy karapat dapat sa yung mga makasariling pana...Read More
2 more answers
Ang isip at kilos-loob ng isang tao ay nagpapabukod-tangi sa kaniya, sapagkat ito ang ginagawang pamantasan ng mga tao kaysa sa ganda at talino. Dahil, kung ikaw ay mayroong kagand...Read More
2 more answers
Maipapakita nating mapagkumbaba tayo sa pamamagitan ng hindi palagiang pagkukuwento sa ibang tao ng ating kayamanan at karangalan sa ating buhay....Read More
1 more answers