Paano makakatulong ang edukasyon sa pagpapahalaga sa pagganap mo sa iyong papel sa lipunan?

Answers

sa pamamagitan ng kaisipan at damdamin ng isang tao.

Explanation: ang edukasyon ay ang pag-aaral sa mga bagay-bagay at matutuklasan(masusumpungan) ng tao ang kanyang hangarin sa buhay sa pag gamit ng kanyang isip at ang kanyang damdamin.

Sa pamamagitan ng edukasyon tayo ay hindi maapi, giginhawa ang ating buhay, makakatulong sa pamilya at pamayanan

mag tanim ng mga halaman

Step-by-step explanation:

Explanation:

Mahalaga ang Edukasyon sa buhay ng isang tao. Dahil ito ang daan upang matupad natin ang ating mga pangarap or sabihin na nating mga hinahangad na trabaho, dito natin natutunan magsulat at magbasa.natutulungan tayo ng edukasyon upang mapaunlad natin ang ating sarili. At mapaganda ang ating kinabukasan, kaya malaking kawalan kung walang edukasyon. (sorry this is just my own opinion)

Explanation:

Lahat tayo ay may roong mga pangarap sa buhay At alam nating lahat na malaki ang maitutulong ng edukasyon satin dahil kung walang edukasyon pano tayo matututo at pano natin makakamit ang ating mga pangarap.

answer:

reduces poverty, became less ignorant to the things

answer:

makakatulong ito sapagkat ito ay tumutulong sa ating mga mag aaral upang mapalawak ang ating kaisipan sa mga bagay bagay, at dito rin nahahasa ang ating mga kakayahan o abilidad na kung saan maari nating dalhin patungo sa pag unlad

answer:

Makakatulong ang edukasyon sa pag-unlad ng isang tao dahil dito tayo kumukuha ng panibagong kaalaman at pag-uunawa sa mga bagay.Ang edukasyon din ang nagbibigay ng panibagong kaalaman. ang edukasyon ay kayaman natin na hindi mananakaw ng Sino mang tao dahil ang edukasyon ay susi sa ating pangarap.

Edukasyon

Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat makamtan ng isang tao sa kanyang buhay, ito ang magsisilbing susi sa ating tagumpay, ito ang humuhubog sa ating mga isipan, damdamin at pakikisalamuha sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang sapat na edukasyon maaari kang magkaroon ng isang mas mahusay at maayos na kinabukasan, maging handa sa hinaharap. Ito rin ang nagsisilbing sandata na magagamit natin para mabago ang lipunang ginagalawan.  

Paano makatutulong ang edukasyon sa pagpapahalaga sa pagganap sa pepel ng isang tao sa lipunan?Ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon ang magtuturo sa isang tao ng kanyang tungkulin at responsibilidad sa lipunan.Ang isang taong nakatapos ng pag-aaral ay maaring makapag-ambag ng kanyang mga natatanging kaalaman at kakayahan tungo sa kaunlaran ng lipunan.Ang mga aral na natutunan sa paaralan ay magsisilbing gabay ng isang tao sa pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin at responsibilidad bilang mamamayan ng lipunan tungo sa paggawa ng kabutihan sa kapwa.Sa mga mahahalagang aral na nakuha sa paaralan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman at puno, maaring maging isang halimbawa ito ng pagtulong ng isang tao sa mga gawaing makapagpapaayos at makapagpapaganda ng kapaligiran at kalikasang makakatulong upang maging maayos ang lipunang ginagawalan.Ang wastong pagtupad at pagsunod sa mga batas, patakaran, alituntunin at kautusan ng lipunan na natutunan at nalaman ng isang tao sa paaralan.Ang isang taong may wasto at sapat na pinag-aralan na maaring maging kabahagi sa pagpapaunlad ng lipunan sa pamamagitan ng wastong pamumuno sa isang lugar o pamayanan.Kahalagahan ng Edukasyon para sa Isang Tao  Ang edukasyon ay isang yaman na hinding hindi makukuha kahit nino man at hinding hindi mawawala sa atin kailanman, bagamat pwede kang masaktan o mahirapan pero marami kang matututuhan. Ito ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin nalalaman, dahil sa edukasyon nagiging matalino tayo sa mga bagay bagay.  Sa mga natututunan natin sa paaralan na humuhubog sa ating mga pagkatao at humuhulma sa ating mga kakayahan, na gumagabay sa atin sa mga gawaing tama at umiwas sa mga mali.  Sa panahon ngayon mas angat ang may pinag-aralan, mas tinitingala at mas binibigyan ng atensyon ng lipunan ang mga taong nakatapos ng pag-aaral. Higit sa lahat, sadyang napakahalaga ng edukasyon sapangkat ito ang siyang nagsisilbing instrumento upang mabigyan ng katuparan ang ating mga pangarap.  Ito ang nagdadala sa isang tao sa mga pangarap ng gusto niyang makamtan, ito rin ang nagiging sandata ng lahat upang makapag-ambag sa pagbabago ng ating lipunan.  

Ngayong tayo ay nasa modernong panahon, sadyang napakahalaga ng edukasyon sa ating buhay. Kaya naman dapat lang na bigyan natin ito ng pagpapahalaga at huwag ipasawalang bahala. Imulat natin ang ating kaisipan sa mabubuting hatid nito dahil ito ang magbibigay ng katuparan sa ating mga mithiin at pangarap sa buhay. Kaya pagsikapang makatapos ng pag-aaral upang mabago ang iyong buhay sa hinaharap at upang makamit ang tagumpay.

Para sa karagdagang kaalaman, magtungo sa link na nasa ibaba:  

Iba pang Kahalagahan ng Edukasyon:  

Kontribusyon ng Paaralan sa Lipunan:

#LetsStudy  Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

c.pinauunlad ng mga magsasakang hapones ang pagtatanim ng maraming puno sa tabi ng palaisdaan dahil nahinuha nila ang kaugnayan ng malusog na isda sa malusog na ecosystem.Explanat...Read More
2 more answers
Ang pinag uutos ng likas batas moral ay dapat gawin ang mabuti o ang masamang gawain ay dapat iwasan dahil ginagampanan nito ang pagsisikap ng tao na makapagpasiya at makakilos nan...Read More
1 more answers
answer: Bilang isang mamamayan kailangang may kaalaman ka sa nangyayari sa lipunan. Sapagkat kung sakali mang ang mismong komunidad na iyong kinabibilangan ang kuma harap sa isyu o...Read More
2 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Explanation:ang ating konsensya ay parang isang magic skill na meron tayo bakit? kasi dito pumapasok yung mga future vision o yung mga pwede mangyare once na may nagawa tayo na kun...Read More
1 more answers