Anong uri ng tao ang binubuo mo sa iyong sarili

Answers

Pagiging matulungin sa kapwa tao.
sa paraang ito madami kang matutulungan
at maaari ding magkaroon ka ng madaming kaibigan dahil sa iyong pagiging matulungin.
Oo dahil tayo ay nabubuo sa tatlong mahahalagang sangkap ang isip , puso at katawan
Mga asal o gawi or status. mga taong kayang kontrolin Ang sarili sa mga bagay bagay na pweding gawin Mapa masama or tama
Magalang na tayo pero Hindi natin alam Kung ano talaga ang ugali mo that's only my opinion

Takot at Nahihiya sa sarili

Explanation:

Dahil ka nag aanlingan sa mga ginagawa mo ay palagi mong naiisip

ang mga bagay na masakit parasayo.

Pagiging masipag at matiyaga

diyan nalalaman ng ibang tao kung ano ka sa ipinakikita mong kilos

answer:

alam ako ay isang lap he ja bi da ho si da

Ang tao na binubuo mo ay isang tao na special at hindi parihas sa ibang tao

Isang napaka responsableng tao. May mature na pag-iisip at may contentment


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

karamihan sa mga lalake ay malalim ang boses at tigasin kumpara sa mga babae karamihan dito ay singkit,mahinahonExplanation:at marami pang iba...Read More
3 more answers
Sagot: "d." Pag-aralan at sundin ang mga alintuntunin ng tahanan, paaralan, lipunan, at simbahanBilang pagsasabuhay ng katarungang panlipunan mahalagang pag-aralan at sundin ng baw...Read More
3 more answers
Kilos ng Tao (Act of Man) at Makataong Kilos (Human Act):Sagot:Ang kilos ng tao (act of man) ay tumutukoy sa mga bagay na pangkaraniwang ginagawa ng tao tulad ng paghinga, pagtakbo...Read More
2 more answers
Explanation:ang likas na batas moral  ay hindi instruction  manual, hindi ito isang malinaw na utos kung ano ang gagawin ng  tao sa ibat ibang pagkakataon gabay lamang ito upang ma...Read More
1 more answers
PAGSASABUHAY NG MGA BIRTUD NG PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MAGULANG, NAKATATANDA AT AWTORIDAD?Ano ang ibigsabihin ng paggalangKung hindi natin isasabuhay ang pagsunod at paggalang sa m...Read More
2 more answers