Sa paanong paraan makakamit ng samahan ang kanilang mga layunin?

Answers

answer:

pinapahalagahan ang pamilya sa pamamagitan ng pagaalaga sa kanila pagpaparamdam sa kanila na mahal mo sila at pagsama sa kanila sa kahit anong problema

You should listen to the teachers discussion then study,dont stop if you dont understand then if you dont really understand go to the internet then search..
Makakamit ng samahan ang kanilang mga layunin kung:

- Sila ay may sapat na karunungan ukol sa kanilang misyon

- May matalinong pagpa-plano sa paraan ng pagkamit

- Nagkakasundo at nagtitiwala sa bawat isa pati sa kanilang mga sarili

- May mga kumpiyansa sa sarili (self-confidence)

- Walang negatibong perspektibo o kalaban sa loob ng samahan

- At higit sa lahat, para sa kabutihan (ng lahat) ang kanilang layunin. Tanging mabubuti at makataong misyon lamang ang dapat nagtatagumpay


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

[tex]\sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} \left[\begin{array}{ccc}1& 2& 3\\4& 5& 6\\7& 8& 9\end{array}\right] \l...Read More
1 more answers
Ang pagkakaiba ng moral na kilos sa moral na pagpapasya ay  nakasalalay kung nasaan ang tao nakatira. Ito ay sa kadahilanang malaking bagay sa isang kultura ang usaping moral. Ang...Read More
2 more answers
answer: the important to know oneselfexplanation: knowing oneself is important because you cannot love something you don’t know and if you do not know yourself you are prone to sel...Read More
1 more answers
Pasensya na dahil nawala ang iyong mga art materials. Sana ako ay iyong patawarin. Pangako ko na papalitan ko ang mga art materials mo. Pasensya ulit....Read More
1 more answers
answer:A person being baptized in the Catholic Church is expected to dress in white to symbolize purity of faith and the cleansing power of Baptism. The white garment symbolizes th...Read More
1 more answers
Hihilingin ko na magkaroon tayo ng pagkakaisa sapagkat ang pagkakaisa ang susi tungo sa kaayusan. Kapag lahat tayo'y nagkakaisa ay madali nating mapag-uusapan ang mga dapat nating...Read More
1 more answers