Basahin ang mga susmusunod na sitwasyon na nagsasaad ng mga hindi mabubuting saloobin sa pag-aaral. iwasto ang mga sitwasyon batay sa inyong pang-unawa. iwasto ang mga sitwasyon batay sa inyong pang-unawa:

nagkaroon ng pangkatang gawain sa klase ni gng. bala. inatasan ng guro na maging lider ang isang kagrupo ni tanya. nawalan ng gana sa gawain si tanya dahil inaasahan nya na siya ang magiging lider dahil alam nya na mas magaling siya kesa sa kaklase. kaya imbes na makiisa sa gawain, hindi siya tumutulong at kinukwento pa niya ang katabi

Answers

Upang mapanatili ang kalinisan at tamang hygiene sa katawan, marapat lamang na agahan ni Alma ang kanyang paggising nang sa gayon ay magkaroon siya ng sapat na panahon upang makaligo at makapag-ayos ng mabuti. Makatutulong din kay Alma ang paglilinis ng katawan bago pumasok sa klase dahil ito ay isang paraan upang maipakita na siya ay responsable at tunay na nakikipag-kapwa sa pamamagitan ng pakikitungo na may malinis na pangangatawan. 
Upang hindi masayang ang oras at panahon, dapat na unahin ni Margo ang pagkalap sa mga datos o impormasyon kung bakit malimit na bahain ang lugar nila Margo. Bilang isang mag-aaral, nararapat lamang na bigyang tuon at pansin ang mga gawaing pampaaralan nang sa gayon ay makita ng mag-aaral ang kahalagahan nito hindi lamang sa paaralan kundi pati narin sa buhay bilang kasapi ng lipunan. Ipagpaliban na muna ang pagpunta sa parke at bigyang tuon ang mas mahahalagang bagay at gawain. 
Maiwawasto ang ganitong sitwasyon kung ipaliliwanag kay Tanya na may mga ibang kamag-aral  dinsiya na may taglay na angking talino at galing. Ipapaliwanag kay Tanya na sa ganitong mga sitwasyon ay pinaaanyayahan tayong magmuni-muni sapagkat ipinapamalas lamang nito na tayo ay hindi perpekto at nangangailangan din ng tulong mula sa ibang kamag-aral. Magsisilbing inspirasyon ang pagpili ng aking guro sa iba bilang maging lider sa aming pangkat upang mas mamulatan ako na hindi pa ako ganap at perpektong nilalang.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang mga halimbawa ng slogan tungkol sa talento at pagpapakatao ay narito:     "Ang talento na bigay ng Diyos ay gamitin sa tama,      ipamahagi sa kapwa at wag gamitin sa masama....Read More
2 more answers
Explanation:L-likas sa yamanI-indibidwal na matulunginP-pagmamahal sa lipunanU-unawain ang bawat isa at matutong makisamaN-naging lupang kinagisnanA-aksiyonan ang guloN-nasa puso k...Read More
3 more answers
answer:calamba laguna posana makatulong mark nyo narin po ako ng brainliest po Thank you in advance...Read More
3 more answers
Masaya dahil parang nagsimula na naman ang iyong buhay na puno ng pagsubok at iyong katatagan ng loob upang malampasan ang mga pagsubok na kakaharapin no\(^o^)/...Read More
3 more answers
answer and Explanation:Big dreams can be incredibly inspiring, but until you take action they are little more than dreams. In turning your dreams into reality, first you must belie...Read More
1 more answers
1.pamilyaa.isip-isipin kung ano ang makakabuti sa pamilyab.kilos loob-gawin kung ano ang makakabuti sa pamilya2.paaralana.isip-Tingnan ang sitwasyon at isipin ang problemab.kilos l...Read More
3 more answers