Nagamit mo ba nang tama ang kalayaang mayroon ka? ipaliwanag.

Answers

magaralakamabuti

Explanation:

basta diko din yan alam

Explanation:

nasa iyo nyan dahil may alam ka naman

Nagagamit ko ang aking kalayaan sa wastong paraan kung ako ay nahaharap sa mga pangyayaring mayroong dimensiyong etikal. Sa pagpili sa tama at mabuti, naipamamalas ko na ang aking kalayaan ay hindi kalayaan na gawin ang gusto kong gawin ngunit ang kalayaang gawin ang nararapat sa bawat tawag ng panahon o pangangailangan. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Jim Jones was born in May 13 1931, in Crete, Indiana, United States. He died in November 18 1978, in Jonestown. He commited suicide, they found a gunshot wound in his head. He stud...Read More
3 more answers
answer and Explanation:Big dreams can be incredibly inspiring, but until you take action they are little more than dreams. In turning your dreams into reality, first you must belie...Read More
1 more answers
If this is about corona virus. You should let them quarantine for 7-14 days to let the symptomps show but even before the 7th day comes, if there’s a visible symptomps already, let...Read More
1 more answers
Kailan pinanganak si jim jones or james warren jones: may 13,1931saan ipinanganak: crete, indiana, u.s.kung namatay na: yespetsa ng kamatayan: november 18, 1978 kung paano nama...Read More
1 more answers