Aling yugto ng pagka-sino ng tao ang nagpapakita ng pagkamit ng kaniyang kabuuan, kaya hindi siya naiimpluwensiyahan ng pananaw ng nakararami dahil sakaniyang matibay na paninindigan?
a. persona
b. personalidad
c. pagme-meron
d. indibidwal

Answers

b. Personalidad

Explanation:

Sa yugtong ito, ang tao ay mayroon ng matibay na pagpapahalaga at paniniwala sa kaniyang sarili. Ito rin ang yugto na kung saan siya ay  totoo na sa kanyang sarili at tapat na sa kanyang misyon. Kaya kahit ano pa man ang mga nagtutungaliang impluwesnya ng kapaligiran o teknolohiya  hindi na siya naiimpluwensyahan nito May sarili na siyang  pananaw at hindi na sya naiimpluwensyahan ng nakararami dahil meron na siyang mataas ng paninindigan.Ito ay bunga ng kanyang pagpupunyagi sa pagbuo ng kanyang pagkasino.

b. Ang tao bilang Personalidad - Pagkamit ng tao sa kanyang kabuuan. May mga matibay na pagpapahalaga at paniniwala, totoo sa kanyang sarili, at tapat sa kanyang pagka – sino. Ito ay ang hakbang patungo sa ganap na pagpapakatao, naninindigan at tapat sa kanyang pagka-marupok at buong-buong tumitingin sa kinabukasan ng may abot tanaw sa pagka-at-pagmemeron nito.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Kalayaang maging masayadahil,sa panahon ngayon ay karamihan nang mga bata ay nagpapakamatay dahil sa depresyon na tinatawag na Kung saan ay akala nila na wala na silang kalyaan na...Read More
2 more answers
aNg hakbang ay makipagtulongan sa mga mamamayan at kung paano maging isang mabuting mamamayan sa bansang asyano....Read More
1 more answers
ito ang tawag kung saan ipinapahiwatig mo ang mga nasasaloob mo. Ang masabi mo ang mga nais mong sabihin na makakapagpagaan ng loob mo at makakapagpawala ng bigat ng iyong nararamd...Read More
3 more answers
Pagpapasalamat at Entitlement Mentality:Sagot:Ang pagiging mapagpasalamat ay mahalaga sapagkat nakatutulong ito sa paghubog ng ating pagkatao at pakikipag - ugnayan sa kapwa. Sa tu...Read More
1 more answers
kabutihang panlahat ang buhay ng tao ay panlipunan.walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. kinakailangan niyang makibahagi at mamuhay sa lipunan. i...Read More
1 more answers