Ano ang dahilan kung bakit ang pagtutulungan ay natural sa pamilya?
a. dahil kaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabuti ang kalagayan ng buong pamilya.
b. dahil wala nang iba pang magtutulungan kundi ang magkakapamilya.
c. sapagkat kusang tumutulong ang bawat miyembro ng pamilya sa abot ng kanilang makakaya.
d. sapagkat natural lang na magtulungan sa pamilya upang maipakita ang suporta ng bawat isa.

Answers

in my opinion lmAO

Explanation:

D. Sapagkat natural lang na magtulungan sa pamilya upang maipakita ang suporta ng bawat isa.

i think its D.

Explanation:

i hope it helps

d

Explanation:

sapagkat natural Lang na mag tulungan sa pamikya upang maipakita Ang supportA Ng bawat isa

Ang dahilan kung bakit ang pagtutulungan ay natural sa pamilya ay dahil kaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabuti ang kalagayan ng buong pamilya.

Kaya ang sagot sa aytem na ito ay letrang A.

Explanation:

Simula pa ng pagkabata natin, tinutulungan na tayo ng ating mga magulang. Tinulungan nila tayo sa lahat ng pangangailangan natin, simula sa pagkain, sa pagbabawas, sa pagtayo at paglakad. Habang tayo ay lumalaki, tinuturuan din tayo ng ating mga magulang na tulungan ang ating mga kapatid, maging ito ay maliit o malaking bagay. Magsimula sa paggawa ng takdang aralin, sa paglilinis ng bahay, at sa pagreresolba ng mga problema, tayong lahat ay nagkakaisa upang matulungan ang bawat miyembro ng ating pamilya. Hanggang ikaw ay ikasal at magkaroon na ng sariling pamilya, ang iyong orihinal na pamilya ay palaging nandyan upang tumulong saiyo. Hanggang sa pagtanda ng iyong mga magulang, handa ka pa rin tumulong sa kanila, upang maibalik ang tulong na ibinigay nila saiyo. Nakaukit na sa kulturang Pilipino ang pagtulong, kaya ito ay likas nating ginagawa.

Ngunit dapat nating tandaan na ang pagtulong ay may hangganan. Dapat matuto ang isang tao na tumayo sa kanyang sariling mga paa upang mabuhay. Dapat natin matutunan na hindi sa lahat ng oras tayo ay aasa sa ating mga magulang. Matuto ka na gumawa ng paraan at solusyunan ang iyong sariling problema.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa pamilya, sumangguni sa link sa ibaba:

A. Dahil kaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabuti ang kalagayan ng buong pamilya.

2.E sorry number 2 lang qlam kung sagutan

Ang dahilan kung bakit ang pagtutulungan ay natural sa pamilya ay:
a. Dahil kaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabuti ang kalagayan ng buong pamilya. Sapagkat ang makita na masaya at nasa mabuting kalagayan ang miyembro ng pamilya ay isa sa mga bagay na hindi matatawaran ng kahit anong bagay. Ito ay hindi nabibili sapagkat ito ay bunga ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. 
A. Dahil kaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabuti ang kalagayan ng buong pamilya.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer:karapatan mo igagalang ko Simula pagkabata paggalang sa kapwa sa akiy munting pamana ng mahal na amat ina natatangi kong gabay saan ako mag punta boses may magkakaiba panind...Read More
3 more answers
Maari mo itong ipaglaban sa pamamagitan ng pagtatanggol sa iyong sarili o pag rereport sa mga awtoridad. Kung gobyerno mismo ang lumalabag dito humanap ng ibang taong biktima rin n...Read More
1 more answers
answer: ang agrikultura ay ang paglinang at pagpaparami ng mga hayop, halaman at halamang-singaw para gawing pagkain, hibla, panggatong, gamot at iba pang mga produkto para gamitin...Read More
2 more answers