Ano ang pangunahing pangangailangan ng pamayanan?

Answers

Pananakot o pang-aapi
Natuklasan ko ang mga biyayang ibinibigay ng ating panginoon sa pang araw araw na ating pamumuhay. nagpapasalamat ako sa kanya dahil araw-araw nya akong ginigising, 3 times akong nakakakain sa isang araw, at mga biyaya pa na kayrami.
Pagkain , Tubig , Kuryente .


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Sa Bibliya ay napakahalaga ang pananalitang Pag-asa. Nangangahulugan ito ng pananalig o pagnanasa mo sa isang magandang bagay na maganap na.  Ano kung gayon ang ilang pag-asa na ib...Read More
3 more answers
Ang epekto ng pagkakaiba ng mga katangian naming magkakaibigan ay maaaring ‘di kami magkaintindihan sa isang bagay. Kapag ‘di magkaintindihan, maaaring humantong sa pag-aaway malii...Read More
1 more answers
answer:a. gamiton ito,dahil kung meron kang magandang biyayang natanggap at magandang araw na ikaw lang ang nakakaalam kung ikaw ba ayyy karapat dapat sa yung mga makasariling pana...Read More
1 more answers
mararamdam ko na , hindi yun fare sa mga iba pang estudyante, at nakakalungkot pag wala sayo ang favoritism na iyon...Read More
3 more answers