Ipatpateg ko dagitoy babaen iti​

Answers

pinag kararag kenni apo Dios tayo

ok so the answer is you just say wow like that only

What kind of word is that? what is thatDo you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

>Hindi tayo nakakabili ng mga gusto natin>Hindi makapagdesisyon sa sariling kagustuhan>Hindi napapakinggan ang boses ng mga mamamayan sa gobyerno>Hindi nakakapag-aral&g...Read More
3 more answers
Subject: Edukasyon sa Pagpapakatao  Ang paggabay  at pagturo sa mga bata ng mga kagandahang asal, sa mga unang taon ng kanilang buhay lalo na sa pagtuturo ng paggalang at pagsunod...Read More
1 more answers
Ipapakita ko ito sa pamamagitan ng Pagsunod sa mga batas na ipinapatupad Explanation:Sa tingin ko po mga lodssMagandang halimbawa yung pagtatanim ng mga Puno upang may magamit sa s...Read More
3 more answers