Ano ano ang ibat ibang uri ng pamilya

Answers

Ang unang klasi ng pamilya ay ang tatlong members lang. Ang pangalawa ay ay maraming mga members kompletung kompleto
Ang ibat ibang uri ng pamilya ay masayahing pamalya at palaging nagtatampuhan na pamilya


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

John 14:8 If God Is All You Have, You Have All You Need ang paborito kong verse sa bibliya dahil pinapaalala nito sa akin na kapag walang wala na ako ng kahit ano ay ayos lang kasi...Read More
1 more answers
Maipapakita nating mapagkumbaba tayo sa pamamagitan ng hindi palagiang pagkukuwento sa ibang tao ng ating kayamanan at karangalan sa ating buhay....Read More
1 more answers
Mas magandang lugar sa mundo ng mapait na puno ng katotohanan kaysa sa mundong masyado pero puno ng kasinungalingan pagkat masaya ka nga pero ni naman makatotohanan, where as kung...Read More
2 more answers