Paano ipinapakita ang pagiging tao sa pakikipag kapwa?

Answers

Mabagal mag pasya at di nag papadala sa emotion.

Explanation:

Sapagkat emotion Tama at madadala ka tamang desisyon Kaya kailangan mong alamin muna at isipin ng Mabagal o Nang paulit ulit Para dika magkamali. I hope it helps.

Explanation:

respeto

malumanay na boses

Hindi galaw ng galaw

maingat na pananalita

in a relax matter..

ur welcome honey :)

Explanation:

Mahinahong makipag usap

Mahinahong magtanung

Maghinahong magsalita

Mahinahon sa pagkilos

Mahinahon sa paggawa ng mga bagay.

answer:

tumolong sa mga proyekto ng inyong barangay at eskwelahan

answer:

pag iintindi sa nakakatanda

pag kalma kapag May nakainitan

pag-intindi sa bingi

pagsunod sa mga utos

answer:

Mali

Mali

Tama

Tama

Mali

Tama

Tama

Mali

Tama

Tama

Explanation:

Hope it helps

paki brainliest po, thank you

answer:

dahil dito ay nakikita o naipapakita ang isang pagiging pinoy.

sana makatulong

ps.wag ka po sanang magalit pag mali

answer:

Creative-pagkamalikhain

2. mahalaga ito upang hindi lumayo ang loob niyo sa isat isa.

3. Lagi ko silang sasabihan kung saan ako pupunta at saan ako naroroon. Lagi ko ring ikukwento sa kanila ang mga nangyayari sa akin

Pagiging tao sa Pakikipag kapwa

Ang pagiging tao sa pakikipagkapwa ay makatutulong upang mapanatili ang kapayapaan at magandang samahan; hinihiling na maging magalang at totoo sa lahat ng panahon upang matiyak ang pagkakasundo-sundo.

Mga Gawain na Ipinapakita ang Pagiging tao sa PakikipagkapwaMatutong magiliw sa pagtanggap ng bisita

Gawing kaayaaya at masaya ang tao na bumibisita sa inyong tahanan; huwag silang pakitaan ng hindi magagandang asal.

Gumalang sa lahat ng taong nakakasalamuha

Panatilihin na maging malumanay sa pakikipag-usap; gumamit ng po at opo sa mga nakatatanda. Huwag panatilihin ang pagiging mainitin ang ulo; sa halip, maging kalma sa anumang hindi magandang pangyayari.

Tumulong ng may buong puso

Panatilihin ang pagtulong ng walang hinihingi o inaasahang kapalit; laging isaisip na ang pagtulong ay kusang loob. Mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.

Maaring magtungo sa link na nasa ibaba para sa karagdagang impormasyon:

#LetsStudyDo you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Sa isang kaldero o kawali ay maglagay ng 1/2 na baso ng tubig ng matapat para magkaroon ng sabaw ang ating niluluto at lagyan ng 1 plato ng dahon ng pagmamahal para maging masarap...Read More
1 more answers
Ang konsensya ay parang isang gabay ng tao upang matukoy ang tama at mali. Ito ay napakalaking tulong sa bawat desisyon na gagawin ng isang tao sapagkat ito ang siyang nagdidikta k...Read More
1 more answers
Although DRM includes disaster preparedness and response activities, it is about much more than managing disasters (UNISDR, 2015a). Successful DRR results from the combination of t...Read More
1 more answers
konsensya. conscience; the moral sense of right and wrong, chiefly as it affects one's own behaviour. (chiefly fiction) a personification of the moral sense of right and wrong, usu...Read More
1 more answers