Bakit dapat pag aralan ang edukasyon sa pagpapakatao.

Answers

Isip

Emosyon

Pagpili

Likas na batas moral

Munting Tinig

Meat of goat (i think so? )
Uupang mas nagkaroon na higit na kaalaman tungkol sa pag respeto at tamang gawain


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

PASASALAMAT Ang pasasalamat ay isang paraan upang maging masaya at matiwasay an gating pakikipag kapwa tao. Ito ang dahilan kung bakit mayroong nabuong pagkakaibigan o samahan dahi...Read More
3 more answers
-May parte na naging madali at mayroon ding hindi naging madali para sa akin na pangkatin ang mga etnolinggwistiko batay sa rehiyon kung saan sila matatagpuan. Naging madali sapagk...Read More
1 more answers
Kadalasan, kapag tatanungin natin ang mga pinuno ng kompanya kung paano nila malalaman kung ang isang tao ay may potensyal o talento para sa pamumuno, ang pinakakaraniwang sagot ay...Read More
2 more answers
Subject: Edukasyon sa pagpapakatao PAGPAPASALAMAT  Letter c. ang paghinnto sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong sa pamilya sa kabila nang may pantustos ang  mga magulang.  I...Read More
2 more answers
Mahalaga ito dahil wala ng ibang magtutulungan pa kundi ang mga kauri dn na magtulungan ang mga mamamayan dahil kailangan nila ang isat itk ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag sa...Read More
1 more answers