E. s.p
anu ang katangian ng pagpapakatao?

Answers

May konsensya, responsable, mapagkumbaba
Ang katangian ng pagpapakatao ay may individual, persona, at bilang personalidad

Ang pagpapakatao ay tumutukoy sa pagkilos nang ayon sa nararapat kung saan ay walang nilalabag na batas ng tao at batas ng Diyos. Ang ilan sa mga katangian ng pagpapakatao ay pagkakaroon ng integridad na hindi lamang paggawa nang tama sa harap ng madaming tao ngunit paggawa nang mabuti kahit walang kaharap na kung sino man at pagsaalang-alang sa kabutihan ng iba. 

Umiiral ang Pagmamahal


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang talento at likas na sa iyong sarili o namana, samantalang ang kakayahan ah base sa iyong dinaranas sa kapaligiran..dito rin naguuumpisa kung paano bumuo ng talento....Read More
2 more answers