Gawain 3: MERON O WALA! pag-iral ng pagmamahal, pagtutulungan at pananampalataya sa loob ng
Panuto: Isulat ang salitang MERON kung ang pahayag ay nagpapakita ng
pamilya at WALA naman kung hind isa iyong sagutang papel.
11. Pasinghal kung kausapin ng mga anak niya si Mang Rick,
2. Sinisisi ng pamilya Cruz ang Diyos sa pagkamatay ng
ina.
3. Tuwing inuutusan ng kanyang ina si Ria ay padabog itong sumusunod.
kanilang ina.
1. Dasal ang isa sa kinapitan ng pamilya Santos sa panahon ng pandemiya.
5. Inabanduna ng kanyang mga anak si Mang Jose ng ito ay nagsimula ng
magkasakit.
6. Inaruga ng mag-asawang Lino at Lorna ang sanggol na iniwan sa labas ng
kanilang tahanan
17. Kusang loob na gumagawa ng mga gawaing bahay ang mga anak ni Mang
Pedring at Aling Tinay.
8. Nag-aaral ng mabuti ang mga anak ni Mang Ambo habang nagtratrabaho
ang kanyang misis sa ibang bansa.
9. Dumaranas ng matinding pagsubok ang pamilya nina Tina kaya naman
nananalangin siya ng taimtim sa panginoon.
10. Nagpasya si Chin na maging working student upang hindi na isipin ng
kanyang mga magulang ang pagpapa-aral sa kanya.​

Answers

dahil sa pagsasama Ng mga tao nagkakaroon Ng lipunan Kung nagiisa Lang Ang Tao Hindi iyon matatawadmg na lipunan

Explanation:

Wag magtapon ng basura sa kalye

Explanation:

Dapat pakinggan natin ang ating kosensya dahil ito ang nagtuturo sa atin kung ano yung tama at mali...

answer and Explanation:

Big dreams can be incredibly inspiring, but until you take action they are little more than dreams. In turning your dreams into reality, first you must believe in yourself and in what you are capable of doing. Second you must take action because dreaming without doing is nothing. Little by little while exerting efforts and hardworks you can achieve your goals. It is also important to have Faith in God because with God nothing is impossible. Our destiny is in our hands therefore if we want to achieve it then we will, with courage and action.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

ang aking natutunan ay  hindi lahat ng iyong kasalanan ay maitatago mo habangbuhay dahil uusigin ka ng iyong konsensya at kung ikaw ay may malinis nabudhi,magbubunga ito ng kapangy...Read More
1 more answers
Pagiging mapagmahal at pagiging masiyahan at pakikiramay sa iba na may problemaat pagtulong sa kanila kahit anong mangyari nagmamahalan parin...Read More
2 more answers
1.an expert in or student of natural history2.relating to relationship or communication between people....Read More
2 more answers
PAGSASABUHAY NG MGA BIRTUD NG PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MAGULANG, NAKATATANDA AT AWTORIDAD?Ano ang ibigsabihin ng paggalangKung hindi natin isasabuhay ang pagsunod at paggalang sa m...Read More
2 more answers