What results can there be when an exchange between ideal and actual self take place?​

Answers

intersubjectivity is a term used in philosophy, psychology, sociology, and anthropology to represent the psychological relation between people. it is usually used in contrast to solipsistic individual experience, emphasizing our inherently social being.

answer:

nawwawala ang dangal ng konensya kung marunong kang magpatawad

answer:

When there is a discrepancy between individuals' actual self and their self-guides, a self-discrepancy, people suffer emotionally. When the actual self is discrepant from an ideal, people feel sad, disappointed, discouraged— dejection-related emotions that relate to depression.

answer:

When there is a discrepancy between individuals' actual self and their self-guides, a self-discrepancy, people suffer emotionally. When the actual self is discrepant from an ideal, people feel sad, disappointed, discouraged— dejection-related emotions that relate to depression.

Explanation:

In psychology, the real self and the ideal self are terms used to describe personality domains. The real self is who I am and the ideal self is who I want to be. The degree to which the two selves are congruent, is equal to the degree of peace of mind.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Kalayaan:Mahalaga ang kalayaan ng tao sa pagpapasiya sapagkat ito ay ang katangian ng kilos - loob na itinakda ng tao ang kaniyang kilos tungo sa maaari niyang hantungan at ang ita...Read More
3 more answers
The success of a lifelong relationship will depend on the interconnection attraction, attachment, intimacy, love, and commitment. They follow a sequence of events wherein the dynam...Read More
2 more answers
1. BANAL na pagpapanata ng katapatan 2. Kasal 3. Libing 4. Pagbibigay koronasyon at mga seremonyang pagpapadalisay 5. Pagdaraos ng kaarawan ng kapanganakan.Explanation: Ito ay il...Read More
2 more answers
Ang talento at likas na sa iyong sarili o namana, samantalang ang kakayahan ah base sa iyong dinaranas sa kapaligiran..dito rin naguuumpisa kung paano bumuo ng talento....Read More
1 more answers
Uri ng Kalayaan:panloobpanlabasAng panloob na kalayaan ay tumtukoy sa kalayaaang nakasalalay sa kilos - loob. Ito ay nahahati sa dalawa: kalayaang gumusto at kalayaang tumukoy. Ang...Read More
1 more answers