Paano nakatutulong ang paggawa sa sarili, pamilya, at lipunan?

Answers

nakakatulong ito sa pamamagitan kusang gawa o pang kusang tulong sa mga taong nangangailangan

Maunawaan ang mga napapanahong isyu na may kaugnayan sa mahahalagang

usaping ekonomiko ng bansa.

2. Mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks sapagkat makatutulong ito sa mabuting

pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon.

3. Ang iyong kaalaman sa ekonomiks ay sagabal sa mabuting pagdedesisyon ng inyong

pamilya.

4. Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri, at

mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran

5. Ang mga kaalaman sa ekonomiks ay hindi nakatutulong sa paggawa ng desisyon

kaugnay sa pagpapaunlad ng Pilipinas.

FACT

BLUFF

FACT

BLUFF

d. Unti-unting nasisira ang kapaligiran dulot ng polusyon at masyadong mabilis na industriyalisasyon.

Explanation:

answer:

design mga larawan ang isang lugar o isang damit

Explanation:

sana po nakatulong

answer:

1.tama  

2.tama

3.mali

4.tama  

5.tama  

6.tama  

7.mali  

8.tama  

9.mali

10.tama  

11.mali  

12.tama  

13.mali  

14.tama  

15.tama

Explanation:i'm sure and hope it helps:)

answer:

1.tama 2.mali 3. tama4.mali5.tama6.mali7.tama8.tama9.mali 10.mali

answer:

1. tama

2. tama

3.mali

4.tama

5tama

6. tama

7.mali

8. tama

9.mali

10. tama

11. mali

12. tama

13.mali

14. tama

15.mali

Explanation:

sana po makatulong

basic

answer:

1. Tama

2. Mali

3. Tama

4. Mali

5. Tama

6. Mali

7. Tama

8. Tama

9. Mali

10. Mali

A ANG PAHAYAG AY TAMA

Explanation:

DAHIL ANG EKONOMIKS AY NAKATUTULONG SA PAGGAWA NG MATALINONG DESISYON

PAGGAWA

Ang salitang paggawa ay tumutukoy sa isang kilos kung saan ang isang tao ay gumugugol ng mahabang oras sa pag trabaho upang kumita ng salapi at mabuhay sa araw araw.

Paano ito nakatutulong sa sarili, pamilya at lipunan

1.) Ang pagtatrabaho ng mga tao ay makatutulong sa pamilya, ang kita na makukuha nila dito ay maaaring pambili ng pagkain, pambayad sa upa at pang paaral ng mga anak.

2.) Dahil sa paggawa, ang isang indibidwal ay maaaring magkaroon ng kasanayan at kagalingan, na pwedeng maging dahilan upang siya ay mabigyan ng mas mataas na posisyon o mga oportunidad sa buhay.

3.) Kapag maayos na tumatakbo ang sektor ng paggawa sa lipunan, ay madaling kikita ang mga tao at mas maraming lalabas na mga bagong trabaho.

#answerforTrees

#BrainlyOnlineLearning

#CarryOnLearning

#BrainlyHelpAndShareDo you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

John 14:8 If God Is All You Have, You Have All You Need ang paborito kong verse sa bibliya dahil pinapaalala nito sa akin na kapag walang wala na ako ng kahit ano ay ayos lang kasi...Read More
1 more answers
John 14:8 If God Is All You Have, You Have All You Need ang paborito kong verse sa bibliya dahil pinapaalala nito sa akin na kapag walang wala na ako ng kahit ano ay ayos lang kasi...Read More
3 more answers
Journalism free speech (idea lang) Explanation:A lot of journalists really need free speech. The people who need information could get inspired from the different ideas from them....Read More
3 more answers
Ipapakita ko ito sa pamamagitan ng Pagsunod sa mga batas na ipinapatupad Explanation:Sa tingin ko po mga lodssMagandang halimbawa yung pagtatanim ng mga Puno upang may magamit sa s...Read More
3 more answers