Ano ang dignidad ng identidad?

Answers

answer:

1.Mali

2.Tama

3.Tama

4.Tama

5 Mali

6.Tama

7.Mali

8.Mali

9.Tama

10.Mali

11.Tama

12.Tma

13.Tama

14.Mali

Explanation:

sana maka tulong correct me if im wrong po

answer:

1.b

2.c

3.c

Explanation:

Im not sure but that's my answer, welcomeDo you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Mahalagang magtapon ng basura sa tamang lalagyan o wastong lugar upang makabawas tayo sa pulosyon ukol sa plastic.Ang pagtapon sa basura sa tamang lalagyan o wastong lalagyan ay ma...Read More
2 more answers